3.7.12

WIP Brigitte Dress / Limited sewing time

I still haven't mastered the fitting difficulties with the Lutterloh 30s dress, but I continued working on the checkered Brigitte Dress. The progress is slowly, because Im working full time again and having a full agenda in the weekends. I'm trying to work a bit every night. This week I want to fitting to be right, so I can start working on the real dress in the weekend. 


Ik heb nog steeds niet de problemen met het proefmodel van de Lutterloh jaren 30 jurk opgelost, maar ik ben wel bezig geweest met de Brigitte jurk. Ik vorder gestaag, want ik werk momenteel full time en heb drukke weekenden. Ik probeer elke avond eventjes te werken aan de jurk. Deze week wil ik klaar zijn met het proefmodel, zodat ik in het weekend met de echte jurk aan de slag kan.

I tried to make pictures of the complete progress, but because of the bad light this didn't work out. (This will be over soon, because we are going to buy an new digital camera!).

Ik heb geprobeerd foto's te maken van de gehele voortgang. Helaas is dit niet gelukt vanwege de slechte belichting. (Gelukkig is dit probleem binnenkort voorbij, want we gaan een nieuwe camera aanschaffen).

So far my progress: 
Tot zover mijn voortgang:

On sunday and monday night I started preparing the patterns. First tracing them and then grading the pattern pieces. I cut the fabric for a muslin on tuesday. I had some checkered fabric left and used it for a muslin. When I have the possibility I try to make a muslin using the same (kind of) fabric. Every kind of fabric has its own features which wil influence the fit. 

Op zondag- en maandagavond heb ik de patronen voorbereid. Ik heb de patronen overgetrokken en aangepast naar mijn maat. De stof heb ik op dinsdagavond geknipt. Ik had nog wat stof over en heb dit gebruikt voor een proefmodel. Als het zo uitkomt probeer ik een proefmodel te maken van dezelfde (soort) stof als de definitieve jurk. Elke soort stof heeft zo zijn eigenschappen en dit kan van invloed zijn op de pasvorm en valling.

Basting the pattern thedarts / Lussen van de sucons
The pieces are basted en sewn on wednesday evening. I used to hate basting. But lately I kind of like it better. Actually doing it but also the benefits which comes from basting your pattern pieces. 

Het rijgen/lussen van de patroon delen vond plaats op woensdagavond. Ik had best wel een hekel aan rijgen en lussen, maar inmiddels ben ik de voordelen ervan wel in gaan zien. Daarna heb ik de sucons gestikt. 


Stitched darts / gestikte sucons
I sewed the pieces of the bodice together on thursday night.

Ik heb de patroondelen van het lijfje op donderdagavond gestikt.  

During the weekend I was busy celebrating my birthday. I will post about my lovely sewing presents later.

Tijdens het weekend was ik druk met het vieren van mijn verjaardag. Ik zal later over mijn cadeautjes schrijven.  

Fitting the bodice / Afpassen van het bovenstuk
Yesterday R. and I did some fitting and tonight I made the alterations and we did another fit. Based on the first fit I replaced the bust darts and made them a bit bigger. The sideseams were being made smaller as well. After the second fit I need to make a bigger armhole and neckline. I was a bit too enthusiastic with taking in the sideseams so I have to alter them again. After this I hope the bigger fitting problems will be solved.

Taking in the side seams  / Innemen van de zijnaden
Gisteren heb ik het lijfje voor het eerst gepast en heeft R. geholpen bij het afpassen. Vanavond heb ik de aanpassingen doorgevoerd en hebben we een tweede pasronde gedaan.
Op basis van de eerste keer afpassen heb ik de buste sucons verplaatst en ze wat vergroot. De zijnaden heb ik ingenomen. Na de tweede keer passen moet ik het armsgat en hals vergroten. De zijnaden moet ik weer iets uitleggen, want ik was een beetje enthousiast met het innemen. Na deze aanpassingen hoop ik de grootste problemen met de pasvorm te hebben opgelost.

Replacing the bust dart / Verplaatsen van de sucon
Why did I write this blog? I wanted to illustrate that when you're limited in your sewing time, you still can be able to progress a lot. 
At first I thought working on a project for an hour a night wouldn't pay off. But it did!

This is wat helped me to stay motivated:
- I made small tasks every night which I finished easily. Don't be too ambitious!
- Before calling it a night I prepared everything for the next evening to save some time. 
- And because I have my own sewing room I don't have to put everything away. 

Ik heb deze blog geschreven om te illustreren hoeveel je kan doen als je maar weinig tijd hebt. In eerste instantie dacht ik dat het niet zou lonen om slechts een uurtje bezig te zijn 's avonds. Maar het loont wel degelijk! 

Dit heeft me geholpen om gemotiveerde te blijven:
Elke avond bedacht ik wat ik af wilde hebben en dit is me elke avond gelukt. Wees niet te ambitieus!
Voordat ik stopte zorgde ik ervoor dat alles klaar stond voor de volgende avond.
- Probeer op een plek te werken waar het kan blijven liggen, zodat je de volgende dag weer makkelijker aan de gang kan


What is your advice to spent your sewing time as good as possible?

Wat zijn jullie tips om je beperkte tijd zo goed mogelijk te benutten? 

Happy sewing!

2 comments:

  1. Wow this is looking great! It's always hard to stop sewing in the evening but never do it when you're tired, things go wrong and you just end up getting mad with the unpicked! XxxX http://thesecondhandrose.blogspot.co.uk

    ReplyDelete
    Replies
    1. You're right when you are tired you can better stop sewing! I usually save the more difficult things for the weekend.

      Delete

Thank you so much for leaving a comment! I really appreciate it!