28.8.12

Work In Progress: Dasha and my cats

Yesterday I finished the front of my stranded knitted jumper "Tasha". Today I washed it and blocked it. I found really helpful instructions in one of my knitting books. I thought it would be a good idea to share them.
Of course, I thought of making pictures along the way when I finished blocking. Gisteren heb ik het breien van het voorpand van het Dasha truitje afgerond. Vandaag vond ik tijd het voorpand te wassen en op te spannen. In een van mijn breiboeken vond ik zeer nuttige instructies wat het opspannen betreft. En dit wilde ik graag even delen.
Natuurlijk bedacht ik pas naderhand dat het wel handig zou zijn om foto's te maken. 

To block I used a leftover of the carpet and put a refuse bag over it. On top of this I laid down a dry towel.

Voor het opspannen heb ik gebruik gemaakt van een stuk vloerbedekking waarover ik een vuilniszak heb gelegd. Daar bovenop heb ik een droge handdoek gelegd.

So, here we go:
Hier gaan we:

1. Wash your knitwork. I used cold water and a bit of dish detergent.
1. Was je breiwerk. Ik heb gebruik gemaakt van koud water een beetje afwasmiddel

2. After and during washing do not wring the knitwork, but lay it flat on a clean and dry towel.
2. Wring niet tijdens en na het wassen, maar leg het plat op een schone en droge handdoek.

3. roll the towel up and wring it gently to remove the remaining water.
3. Rol de handdoek op en wring zachtje om het overtollige water te verwijderen.

4. Lay your knitwork on a dry towel and pin it into the right form and measurements.
4. Leg je breiwerk op een droge handdoek en speld het in de goede vorm en naar de juiste afmetingen.

5. After drying you can press your knitwork, but make sure the ironer doesn't make contact with the knitwork. You can lay something like a dish towel over the knitwork to protect it. 
The wool will loose its structure and elasticity when you don't put something between the ironer and knitwork.
5. Na het drogen kun je je breiwerk oppersen, maar zorg ervoor dat het strijkijzer niet het wol raakt. Je kan er iets tussen leggen zoals een theedoek om het breiwerk te beschermen. De wol kan zijn structuur en elasticiteit verliezen als het me het strijkijzer in aanraking komt.

Source: Baretten Breien by Jolijn Copier

My cat wanted to be in the picture as well :)
Mijn kat wilde weer eens op de foto :)


I really, really hope the blocking will make the front a bit bigger, because I'm scared it is too small. Today, when I was riding my bike to work (Yes, I do a lot of thinking about sewing, knitting, how to tackle fitting problems, etc, while riding my bike) I was thinking about what to do if it won't fit. At first I wanted the jumper to be finished as soon as possible. But when I think of all the hours I put in it and then having a garment I won't wear because it's too small, I immediately rejected the idea of knitting the parts following the pattern, because I'm getting pretty sure it won't fit me. 

Ik hoop echt dat het opspannen het voorpand wat groter maakt, want ik vrees dat het wat te klein is. Toen ik vandaag naar mijn werk fietste (Ja, ik denk altijd veel na over breien, naaien, hoe problemen met de pasvorm opgelost kunnen worden, etc.) was ik aan het bedenken wat ik het beste kan doen met het truitje als het niet zou passen. Het liefst maakte ik het zo snel mogelijk af. Maar toen ik dacht aan al die uren die er in (gaan) zitten, zou ik het zonde vinden als het straks niet zou dragen omdat het niet past.   

What I came up with: I need more space on the front to meet my bust width. Because the pattern for the front and back are the same except for the button holes (on the front).I thought I could use the already knitted front as a back. I only have to reknit the upper part to remove the button holes. This way I can knit a new front but with more stitches to make it a bit larger. 

Wat ik heb bedacht: Ik heb meer ruimte in het voorpand nodig om het passend te maken. Aangezien het patroon voor het voor- en achterpand gelijk is (op de knoopsgaten in het voorpand na) kunnen de patroondelen makkelijk worden omgewisseld. Ik moet dan alleen een stukje uithalen van het originele voorpand om de knoopsgaten te verwijderen. Ik brei dan een nieuw voorpand maar met meer steken om het wat groter te maken.  

When this doesn't work out, I will start over with the 'back' (old front (do you still follow me?!?)) and knitting this with more stitches too.  

Als dit niet lukt, zal ik een nieuw achterpand breien (volg je het nog ?!?), eveneens met meer steken om het groter te maken.

I'm not that experienced with knitting, so it is a bit of trial and error. But if you have any suggestions, I would love to read them!

Ik ben niet een zeer ervaren breister, dus het is een beetje een trial en error verhaal. Mocht je nog tips hebben, dan lees ik het graag!

To conlude: My other cat, relaxing in the chair!
Tot slot: mijn andere kat, lekker aan het relaxen in de stoel!

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for leaving a comment! I really appreciate it!