29.9.12

Free Vintage Pattern: Draft your own full circle skirt and some sewing tips!

I added another pattern to the free patterns page today. It's a pattern for a full circle skirt. This pattern I used for the Delft Blue circle skirt in my last blog. 
Ik heb een nieuw patroon toegevoegd aan mijn blog. Het is het patroon voor een cirkelrok. Ik heb dit patroon gebruikt voor de Delfts Blauwe Cirkelrok.


Click here to go to the Free Pattern Section of my blog. Although the pattern has Dutch instructions, you can also use it if you don't know any Dutch. The drawing, really speaks for itself.

Klik hier om naar het patroon te gaan. Het is makkelijk patroon, de tekening spreekt voor zich.

I translated the words that are used in the drawing:

Roklengte = Skirt length
Taillewijdte = Waist width 
Taillelijn = Waist line
Zoomlijn = Hem line
Zijnaad = Side Seam

Twee op elkaar gespelde zelfkanten: Two Selvaged pinned together
Naad = Seam allowance
Middenvoor of Middenachter = Centre Front or Centre Back
Zoom = Seam
Rafelkanten = Ravel sides
Vouw van de stof = Fold of the fabric
Stofbreedte = Fabric Width


The second drawing is about cutting the fabric. It advices you to lay your fabric flat, so unfold the fabric at the fabric fold. Then make a new fold along the breadth of the fabric and pinning the selvages together. Pin your pattern on it and cut your pattern out. This way you have to cut only once!

De tweede tekening gaat over het knippen van de stof. Het geeft aan dat je de stofvouw open vouwt en dan in de breedte op elkaar legt. De zelfkanten speld je op elkaar. Nu kun je het patroon op de stof vastspelden en kun je in een keer alle patroon delen uitknippen.

Because I used a fabric with a plaid print I couldn't use this method to cut the fabric, otherwise the design would be turned by 90°. 

Omdat mijn stof bedrukt was, was het voor mij niet mogelijk om de stof op deze manier te knippen. Zou ik dit wel doen, dan zou mijn print een kwart slag zijn gedraaid.

When my fabric is limited or has a design I prefer to make a circle skirt with three rows. The zipper will be at the centre back and there won't be a seam in the centre front of the skirt. The seams are more to the sides. I don't like having skirt seams at centre front.  

Als ik weinig stof heb, of mijn stof is bedrukt dan bestaat mijn cirkelrok uit drie delen. De rits is op middenachter en er is dus geen naad middenvoor, de naden liggen meer naar de zijkanten. Ik vind een naad middenvoor (van een rok) niet zo mooi.

I divided the pattern in three even parts. First I measured the waist line and divided it by three. Secondly I measured the hem line and alos divided it by three. I drew lines from waist line to hem line.

Het patroon heb ik in drie gelijke delen verdeeld. Eerst heb ik de taillelijn gemeten en deze gedeeld door drie. Hetzelfde heb ik voor de zoom gedaan. Daarna heb ik lijnen getrokken vanaf de taillelijn naar de zoomlijn. 


To make a skirt with three rows, you need 2/3 so I folded 1/3 back. 
If you like you can cut on the fold, but you can also keep it folded. And reuse it if you want to make another circle skirt consisting of two parts.
I put the fabric flat on the floor, and cut three times the pattern. If you like you can you fold your pattern making it 1/3 of the half circle so you can pin it on the fabric fold. 

Om een rok te maken met drie banen, heb je 2/3 van het patroon nodig. Ik heb dus simpelweg 1/3 weg gevouwen. Je kan het patroon op de vouw knippen, of je houdt het gevouwen. Als je het patroon niet verknipt kun je het patroon later ook gebruiken als je een rok met twee patroondelen wilt maken.
Ik heb de stof uitgevouwen en plat op de vloer gelegd. Vervolgens heb ik de drie delen geknipt. Als je wilt kun je het patroon nog een keer door de helft vouwen, zodat je 1/3 overhoudt. Deze zou je aan de stofvouw kunnen leggen.


According to the instructions you have to cut 3 cm hem allowance. I really advice against it! Using that much hem allowance makes it dificult to get a nice and flat hem. It's better to have a hem of only 1 cm. If you serge or zig-zag the hem fold it as close to the stitching. You can feel where the fabric wants to fold. Then stitch it. This way you get a nice hem!

Volgens het patroon kun je 3 cm zoom aanknippen. Dit zou ik niet doen! Wanneer je zoveel zoom gebruikt is het heel erg moeilijk om een mooie gladde zoom te krijgen. Liever werk ik met een zoom van 1 cm. De zoom kun je afwerken en voor het stikken van de zoom vouw je de stof net voorbij het stiksel om. Je voelt wel waar de stof om wil vallen. Zo krijg je een mooie en gladde zoom!


Don't forget before hemming the skirt to hang it out for a while. You can put it on a dress form or a hanger for a couple of days. I can really advise you to do this, otherwise your hem will be a mess! Especially when you're using a heavier fabric.

Vergeet niet, voordat je aan de zoom begint, de rok uit te hangen. De rok kan enkele dagen uithangen op een paspop of een kleerhanger. Deze stap is echt noodzakelijk, anders krijg je een ongelijke zoom! Vooral als je een zwaardere stof gebruikt.

Happy sewing!

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for leaving a comment! I really appreciate it!