31.12.13

When live gets too much

32 comments:
This post will be in English only.

I've doubted if I should write this post. But I feel like sharing this with you.

2013 was a very difficult year for me. A lot of things happened. I got a burn out and lost my job. Alas this wasn't my first time. It happened 3times before. I've been exhausted, stressed out, and had many anxiety attacks. Because it happened so many times a diagnostic research followed after a few appointments with a psychogologist. After a few months I've been diagnosed with PDD-NOS and an anxiety disorder. Last summer treatment started and I hoped things would be better soon. 

This wasn't the case. The last months I felt worse and worse. I had no structure, all there was was chaos. In my home and mostly in my head. I felt depressed and even more exhausted then before. Also the anxiety attacks became worse and worse. 

Last week, just before christmas I collapsed. I wasn't able to take care of myself anymore. Since then I'm staying at my parents place. I started with new medications and I'm suffering from the side effects. Hopefully they will be gone soon. I also get a more intensive treatment in a few weeks.

At this time, blogging is not my highest priority. I'm not sure when I'm back and I'm not reading other blogs as much as I used to. 

So for now I will take a break and focus on my health and treatment. 

I wish you all the best for 2014!

23.12.13

Giveaway Winner!

2 comments:
The winner of the Lutterloh book is.....

Liz!!

Congratulations! Please contact me at anthearetrovintage (at) gmail (dot) com.


12.12.13

Craving for smaller projects

19 comments:
Last summer I started knitting a Fair Isle Cardigan. I must tell you that I'm very happy that it's almost finished now. I have knitted everything, and I'm currently busy weaving all the loose threads into the knitwork. After that I can sew the pieces together and sew on the buttons.

Afgelopen zomer ben ik begonnen met het breien van mijn Fair Isle vest. En ik moet je vertellen dat ik erg blij ben dat hij bijna klaar is. Alle panden zijn gebreid en momenteel ben ik bezig alle loss draadjes weg te werken. Daarna kunnen de panden in elkaar worden gezet en de knopen worden aangenaaid.

The last few weeks, I'm getting a bit tired of this timeconsuming project. On the one hand I love to put this cardigan aside and starting something else. But on the other hand I'm so close now, so it's just better to finish it.

De laatste weken, begon ik het project wel een beetje beu te worden. Aan de ene kant zou ik het breiwerk graag even aan de kant willen leggen en met wat nieuws beginnen. Maar anderzijds, ben ik nu zo dicht bij het einde dat ik eigenlijk even moet doorzetten.

When tucking away the threads (it's not really a task where you have to stay very focussed), my mind wanders off to smaller knitting/crochet projects.
Since I can't you show something finished yet, I thought it would be fun to share some of my favourite smaller projects. I'm quite sure I'm going to start with one or more of them after my cardi is done.

Tijdens het wegwerken van de draadjes (het is beslist geen hogere wiskunde dus ik hoef me niet erg te concentreren), dwalen mijn gedachten af naar andere projecten. 
Omdat ik dus nog niets af heb op dit moment, dacht ik laat ik eens wat van mijn favoriete kleinere projecten zien. Ik ben er vrij zeker van dat ik binnenkort een of twee van deze patronen ga maken, wanneer het vest af is natuurlijk.

Firstly, I love to make my own snoods. It's on my wish list for ages. 

Allereerst, ik wil al heel erg lang mijn eigen haarnetjes haken. Maar ik kom er steeds niet aan toe. 

Free Pattern

And I love to have some winter accessories like the hooded scarf:

En een sjaalmuts/mutssjaal lijkt me ook erg prettig voor in de winter:

Source

And a beret, scarf and/or mittens wouldn't be bad too.

Een baret, sjaal en/of handschoenen zouden ook niet verkeerd zijn.

Source
Or maybe a bonnet and matching mittens:

Of misschien toch een bonnet met bijpassende wanten:

Source

Free pattern here
And what do you think of a 40s crocheted purse?

En wat vind je van een gehaakte tas zoals we die kennen uit de jaren 40?

I'm not sure what I'll be making, but I can tell you I have plenty of inspiration!


Wat ik uiteindelijk ga maken weet ik nu nog niet. Maar ik kan je vertellen dat ik veel inspiratie heb!

What do you like to do (knit/crochet/ecc.) after a big project? Or do you just take a break from it?

Wat doe jij graag (breien/haken/etc.) na een groter project? Of ben je dan toe aan een pauze?

3.12.13

My very first steps into coat making: The modern way

18 comments:
Hi all!
Hallo allemaal!

The last few week I've been working on the coat of my mother in law and I just wanted to share you a little about the progress so far! 

De afgelopen tijd ben ik druk bezig geweest met het naaien van de winterjas voor mijn schoonmoeder. Ik wilde graag een update geven over de voortgang tot nu toe.


I feel a bit ashamed if I tell you I wanted to make this coats over 2 years ago. But it got delayed because of the fire we had last year and the busy job I had at that time. So it feels like big relieve to have this one on the sewing table.

Ik schaam me een beetje als ik toegeef dat ik deze jas eigenlijk 2 jaar geleden al wilde maken. Door de brand die we hadden en een drukke baan was ik er niet aan toegekomen. Het voelt goed om hier eindelijk mee bezig te zijn.

Source
The coat pattern is Burda 7855. This is a modern pattern. Because it's my first coat I ever make I decided to stick to the pattern instructions. Just to get the hang of it.  When I make my own coat(s) I want to apply more traditional techniques like padding.

Het patroon is Burda 7855. Dit is een modern patroon. Omdat dit de eerste jas is die ik maak heb ik besloten om me aan de instructies van het patroon te houden. Met de andere jassen die ik ga maken wil ik meer traditionele technieken gebruiken zoals pikeren.

The satin ribbon is very hard to photograph
We bought a black woolen fabric and I added borders to sleeves and the hem of the coat, made of gobelin fabric. The edges are finished with satin ribbon. 

We hebben een mooie zwarte wol gekocht en voor de banden langs de mouwzoom en jaszoom hebben we gobelin stof gehaald. De banden zijn afgewerkt met satijnband. 

Source
I've been reading 'Tailoring: the classic guide to sewing a perfect jacket' and the book has very good instructions on how to sew a coat. For example: to reduce bulk it's advisable to cut away fabric at the hem line of the coat and sleeves. See below:

Ik ben 'Tailoring: the classic guide to sewing a perfect jacket' aan het lezen en het boek bevat zeer heldere instructies als het om het maken van een jas gaat. Bijvoorbeeld om de zoom minder dik te maken bij de naden is het raadzaam om daar wat stof te weg te knippen. Zie hieronder:


This week I hope to finish the outer coat, and next week I want to start with the lining. Hopefully the coat is finished before christmas :) Wish me luck!

Ik hoop deze week de buitenjas af te maken, zodat ik volgende week met de voering aan de slag kan. Het is de bedoeling dat de jas voor kerstmis klaar is :)   

Have you ever sewed a coat? Do you have any tips or tricks to share with me?

Heb jij al eens een jas gemaakt? En heb je nog tips voor me?

1.12.13

Just in time: My vintage journey

19 comments:
You probably might have read about Joana's fabulous giveaway. Today I will share my entry with you. I'm just in time because the giveaway closes on the 5th of december. So if you want to participate as well, there's stil time!

Waarschijnlijk heb je al gelezen over Joana's geweldige giveaway. Vandaag zal ik mijn deelname met jullie delen. Ik ben gelukkig nog tijd, want de giveaway sluit op 5 december. Dus als je zelf nog mee wilt doen, moet je er snel bij zijn!

To enter you have to write a blogpost about your vintage journey. Which items are inspring you when it comes to vintage? Well, I gave it some thought, and below you can read my list and journey.
Enjoy!

Om mee te doen dien je een blogpost te schrijven over jouw vintage ontdekkingsreis. Welke vintage voorwerpen inspireren jou? Ik heb er over nagedacht, en hieronder kun je mijn lijst en ontdekkingstocht lezen.
Veel plezier!

1. Mary Ashley shirtwaist dressYears ago when I was a student on a tight budget I started buying second hand clothes (thrifting, fleamarkets, marktplaats (Dutch Ebay)) and discovered vintage. It was a great and affordable way to buy clothes and avoid high street shops which I hate. One of my thrifted finds was a shirtwaist dress of Mary Ashley. It's made of the most lovely rayon fabric, a dark red hue covered with flowers. This dress got me into researching older fashions. I wanted more dresses like this and discovered it was very common in the 40s. So there you have it :)a new obsession is born!

Toen ik nog studeerde had ik het financieel gezien niet zo breed en kocht ik dus heel veel kleding tweedehands (kringloopwinkels, vlooienmarkten, marktplaats) en zodoende ben ik vintage kleding gaan ontdekken. Voor mij was het de ideale manier om goedkoop aan unieke kleding te komen, want van een H&M word ik bijvoorbeeld niet erg blij. Een van mijn vondsten is een doorknoopjurk van Laura Ashley. Het is gemaakt van een hele mooie viscose, donkerrood met bloemen. Deze jurk spoorde me aan om oudere periodes te onderzoeken, want ik wilde meer van dit soort jurken. Al snel kwam ik erachter dit type jurk veel voorkwam in de jaren 40. Dus daar heb je het, er ontstond een nieuwe obsessie voor mij :)


2. Het nieuwe handwerk boek (knitting boek)


Years ago, when I first talked about learning how to knit my mother in law gifted me this knitting book. It's from the 70s and has the most lovely Fair Isle knitting patterns. Once again, I delfed into a subject and discovered the world of vintage knitting patterns. It was the start of collection of Dutch knitting patterns from begone times. 

Jaren geleden, toen ik voor het eerst aangaf dat ik wel wilde leren breien, kocht mijn schoonmoeder dit boek voor mij. Het komt uit de jaren 70 en bevat hele mooie Fair Isle breipatronen. Ook hier dook ik er meteen in en ontdekte de wereld van vintage breipatronen. En het was de start van een verzameling van Nederlandse vintage breipatronen.


My first cardigan I ever knitted is from this book:
Het eerste vestje dat ik ooit heb gebreid komt uit dit boek:


3. Online vintage shops

When I was busy writing my master thesis the internet was a great break. I went through websites of many shops and saved all the dresses I loved to my computer (no Pinterest back then) as inspiration for future sewing projects. At that moment I was in a big big sewing hiatus. I think I hadn't sewed for over 4 years, because university was so time consuming.

Toen ik nog druk met mijn afstudeerscriptie bezig was, was het internet een welkome afleiding. Ik speurde verschillende websites van vintage winkels af en alles wat ik mooi vond bewaarde ik op mijn computer (toen was er nog geen Pinterest). De plaatjes waren inspiratie voor toekomstige naaiprojecten. Op dat moment had ik namelijk al een jaar of 4 niet meer genaaid. Ik was erg druk met mijn studie, waardoor ik er niet meer aan toekwam.

4. LutterlohWhat is this list without Lutterloh? I love the books. I was searching for vintage patterns on the internet when I first stumbled on Lutterloh. I guess it was love at first sight. After our first encouter it took a lot of time before I actually owned my very first Lutterloh book. 

The idea of having a complete wardrobe for a family in just one book is fabulous! Also the pattern system is intriguing!

Lutterloh 1941


Wat zou deze lijst zijn zonder Lutterloh? Ik ben gewoon gek op die boeken. Toen ik op zoek was naar vintage naaipatronen kwam ik voor het eerst Lutterloh tegen. Ik denk dat het liefde op het eerste gezicht was. Na onze eerste ontmoeting heeft het wel even geduurd voordat ik zelf een boek had.

Het idee dat je een complete garderobe voor de hele familie in een boek hebt is geweldig! Ook is het patronensysteem erg interessant.

5. My love for everything old in general

University of Groningen

As a child I was always daydreaming about other times. From the Romans to the early 20th century. I was always curious about how love was back then. And of course I loved the costumes and garments. I can't remember how many Sissi dresses I drawed as a kid. 

My favourite subjects during high school were history, sewing and mathematics. Because I had sewing as a subject I also got tought into art history in general and costume history. I loved it! 

After high school I studied fashion and techniques (1 year), history (1 year) and finally archaeology. I got a degree in classical archaeology.

I just love everything old. Buildings, art, clothes, furniture , movies, music, ecc. I don't mind as long as it is old.

I wrote my master thesis about Etruscan funeral rituals


Toen ik een klein meisje was dagdroomde ik altijd over andere tijden. Van de Romeinen tot de vroege 20e eeuw. Ik was heel erg nieuwsgierig naar hoe mensen toen leefden. En vooral de kostuums en kleding vond ik erg interessant. Het was zo fascinerend!

Toen ik op de middelbare school zat waren geschiedenis, naailes and wiskunde mijn lievelings vakken. Toen ik textiele werkvormen als vak koos kreeg ik ook kunstgeschiedenis en kostuumgeschiedenis als vakken erbij. Helemaal geweldig!

Na de middelbare school heb ik mode en techniek (1 jaar), geschiedenis (1 jaar) en archeologie gestudeerd. Uiteindelijk ben ik in de archeologie afgestudeerd. 

Ik vind gewoon alles wat oud is mooi. Gebouwen, kunst, kleding, meubels, films en muziek. Het maakt niet uit, als het maar oud is.

6. Vintage knitwork


I love knitted cardigans. Especially when they have fair isle work, embroidery and are close fitted to the body. No wide tents like you see in the 80s. Once again the older decades are perfect for my favourite knitwork.

Ik ben gek op gebreide vestjes. Vooral wanneer fair isle patronen of borduurwerk bevat. Het liefst hou ik van nauwsluitende vesten en truien. Dus geen wijde jaren 80 truien. Dus ook hier weer zijn de oudere breipatronen ideaal om naar uit te wijken.

7. Wide legged trousers

Me wearing wide legged trousers, my very first knitted cardigan and black broques


When I was at high school I once bought trousers at the men's section of a clothing store. I bought it a few sizes bigger so the trouser legs became extra wide. Everybody thought I was crazy, but I just loved it anyway. Even nowaday I like them very much!

Toen ik nog op de middelbare school zat kocht ik ooit eens een pantalon op de herenafdeling van een kledingwinkel. Ik kocht de broek een paar maten te groot, zodat de broekspijpen extra wijd waren. Iedereen dacht dat ik gek was, maar ik was helemaal blij met mijn broek. Ook nu draag ik nog graag broeken met wijde pijpen.

8. Other blogs

When I first discoverd vintage blogs I spend hours and hours browsing through different blogposts. I got really inspired through other blogs to delve deeper into vintage. Trying to pin curl my hair is one example. 

Toen ik voor het eerst andere vintage blogs ontdekte heb ik uren gespendeerd deze blogs te bekijken. Het heeft me echt geïnspireerd om nog verder in vintage te duiken. Het zelf krullen van mijn haar is hier een voorbeeld van. 

9. Oxford shoes / broques (flat or with a heel)

Source


I love Oxford shoes / broques. I have them both flat or with a heel in different colors.

Ik hou van Oxford schoene en /of brogues. Ik heb ze zowel plat als met een hak in verschillende kleuren.  

Source


10. Coats


I love coats. Especially when they have the right length. In my case I love having the hem at the higth of my knees. I think these kind of coats are really flattering when you wear dresses or skirts and heels. It looks very elegant and classy. A good and well made coat is worth the investment and can be in your wardrobe for a very long time. In my case a coat bears a lot of memories. Like my old coat, I find it so hard to part with because I have it for 8 years. It's been on holidays, daytrips, ecc. I don't know but somehow I got attached to it eventhough it's very badly worn.

Ik ben gek op jassen. Vooral wanneer ze de juiste lengte hebben. In mijn geval heb ik de zoom graag op kniehoogte. Deze jassen zijn in mijn mening erg flatteus bij een jurk of rok en hakken. Het is tijdloos en stijlvol. Een goedgemaakte jas is de investering waard want je kan er jaren mee vooruit. Ook krijgt een jas zijn eigen geschiedenis. Zoals mijn oude winterjas, die heb ik nu 8 jaar. Ik heb hem mee gehad op vakantie, naar uitjes, etc. Op de een of andere manier ben ik er toch wel wat aan gehecht geraakt ook al is die nu wel erg versleten.

Lutterloh 1941
This is my story. I hope you liked reading my list of vintage items which represents my vintage journey. So far I loved reading the other entries! And a special thanks to Joanna for having this giveaway!

Dit is mijn verhaal. Ik hoop dat je het leuk vond om te lezen. Tot nu toe vond ik het erg leuk om de blogposts van de anderen hierover te lezen. En natuurlijk bedankt ik Joanna voor het houden van deze giveaway.

22.11.13

Sew Retro with Lutterloh and a Giveaway

21 comments:
As you all might know I have a weak spot for vintage Lutterloh books. On different blogs I read that I'm not the only one. There are quite some bloggers out there who own one or more vintage Lutterloh books as well. When I blog about my Lutterloh projects I often get comments from people who tell me they're a bit intimidated by the pattern system and/or the lack of instructions. It's often one of the reasons the patterns aren't used. 

Zoals je weet ben ik nogal fan van de vintage Lutterloh boeken. Op verschillende blogs lees ik dat ik niet de enige ben. Er zijn best veel bloggers die ook Lutterloh boeken hebben. Wanneer ik schrijf over mijn Lutterloh projecten krijg ik regelmatig opmerkingen van lezers die het patronensysteem en/of het gebrek aan instructies lastig vinden. En het daarom niet aandurven om een patroon te gebruiken.

Sew Retro with Lutterloh @ Flickr  http://www.flickr.com/groups/lutterloh/

This was a lot in my thoughts lately. I was thinking about a way to get more people into using the Lutterloh patterns. And I thought about creating a Flickr group where we can share our knowledge, projects, and our love for the vintage Lutterloh patterns!

Dit zette me aan het denken. Ik dacht na over een manier waarbij de Lutterloh patronen meer worden gebruikt. Ik zocht een plek waar we onze kennis en projecten met elkaar kunnen delen. En ook niet te vergeten onze passie voor deze oude Lutterloh patronen! Een Flickr groep leek me wel een geschikte optie.

Below you find the code if you want to add a button to your blog:
Hieronder vind je de code als de knop op je blog wilt plaatsen:

Sew Retro with Lutterloh

The last couple of weeks I've been busy creating a Flickr Group : Sew Retro with Lutterloh. I also did some other nerdy stuff to make everything work. I'm just a beginner with this, so if you have any suggestions, please let me know!

De afgelopen weken ben ik bezig geweest met het maken van een Flickr groep: Sew Retro with Lutterloh. Daarnaast heb ik nog een beetje de computernerd uitgehangen om alles voor te bereiden. Ik ben maar een beginner, dus als je suggesties hebt dan hoor ik het graag!To celebrate the start of Sew Retro with Lutterloh group I thought about having a giveaway!  And what wouldn't be a better gift then a vintage Lutterloh book?!?

Om de start van de Sew Retro with Lutterloh groep te vieren leek het me een goed idee om een giveaway te houden! En wat is nou een beter cadeau dan een vintage Lutterloh boek?!?I believe it's a late 40s book. The text is in Dutch and French. A few patterns are lacking or have been used. They will be replaced with a photocopy. The original ruler is missing, but a copy will be added. 

In het boek staat geen publicatiedatum, maar ik geloof dat het uit de late jaren veertig komt. De tekst is in het Nederlands en Frans. Een aantal patronen missen of zijn gebruikt en worden vervangen door een kopie. Het meetlint ontbreekt, maar ook hiervan zal een kopie worden bijgevoegd.
 

I can add an English or German copy of the introduction text. It might be from a different book, but I believe the content is quite the same. 

De introductie in het boek is in het Nederlands/Frans. Eventueel kan ik een Engelse of Duitse vertaling bijvoegen. De vertalingen komen uit een ander jaar, maar ik geloof dat de strekking van de tekst weinig is veranderd. What do you have to do?

There are multiple ways to participate in this giveaway:

1. Follow my blog (this is mandatory)

These are optional: 
2. Grab the button and use it on your blog (You can find the code at the beginning of this blogpost)
3. Use your social media (Pinterest, Facebook, Twitter, ecc) to tell others about the Sew Retro with Lutterloh Flickr Group. Leave for every social media you used a seperate comment below.
4. Leave a comment with telling me what you would like to see in the Flickr Group.
5. Blog about the Sew Retro for Lutterloh Group
6. And of course I would really like it if you joined the SRL Group :D

The more you do, the bigger your chance to win!
Please leave for every entry a seperate comment in this blogpost. If necessary add a link in your comment so I can see what you've done.  Wat moet je doen?

Er zijn meerdere manieren om mee te doen aan deze giveaway:


1. Volg mijn blog (dit is verplicht)


Onderstaande mogelijkheden zijn optioneel:

2. Plaats de logo op je blog (de code vind je bovenaan)
3. Gebruik je social media (Pinterest, Facebook, Twitter, etc.) om anderen te vertellen over de Flickr Group. Laat voor ieder medium dat je gebruikt een aparte reactie achter
4. Laat in een reactie weten wat jij graag zou willen zien in de Flickr Group
5. Schrijf een blog over de Sew Retro with Lutterloh Flickr groep
6. En natuurlijk zou ik het helemaal super vinden als je lid zou worden :D

Hoe meer je doet, hoe groter de kans om te winnen! Laat voor elke manier die je gebruikt om mee te doen een aparte reactie achter in deze blogpost. Voeg indien nodig een link toe, zodat ik kan zien wat je gedaan hebt. 


The giveaway will close at friday 20th of december 00.00 CET. I ship internationally.

De giveaway sluit op vrijdag 20 december om 00.00 CET. Ik verzend ook naar het buitenland.

Good Luck!
Succes!

21.11.13

Just a little update

29 comments:
Firstly, I want to welcome my new readers! Thank you so much for following my blog :) 

Allereerst wil ik mijn nieuwe volger welkom heten! Bedankt voor het volgen van mijn blog :)Last week I got my wisdom tooth removed by a surgeon dentist. I had a lot of pain the days after the removal. I got a prescription for painkillers, but they make me very drowsy. So no sewing for me :( Hopefully I will feel better soon. 

Vorige week is mijn verstandskies door de kaakchirurg verwijderd. Ik heb nog veel last van napijn, daarom heb ik zwaardere pijnstillers voorgeschreven gekregen. Het nadeel is dat ze me erg suf maken. Dus helaas heb ik weinig tijd achter de naaimachine doorgebracht.

Since there was no sewing, I have been knitting a lot. I'm still working on the Bestway 1491 cardigan and the end is coming near! While knitting I've been watching tv shows like Firefly and Downton Abbey. They are both great series!

Daarentegen heb ik wel veel gebreid. Ik ben nog steeds met Bestway 1491 bezig, maar het einde komt in zicht! Tijdens het breien kijk ik naar Firefly en Downton Abbey. Erg leuke series als je het mij vraagt.


I also started drafting two skirts for sewing class. The skirt on the left is from the Lutterloh 1941 book. The other skirt I found on Pinterest and is originally part of a 1940s Marie Claire magazine. The skirts are now drafted on 1:5 scale. Later on I will rescale the patterns and sew them up.

Ook ben ik nog bezig geweest met het patroontekenen voor mijn cursus. De rok links komt uit het Lutterloh (1941) boek. De andere rok ben ik op Pinterest tegengekomen en komt uit de Marie Claire (1940). De rokken heb ik op schaal (1:5) getekend. Later zal ik ze op ware grootte tekenen en daadwerkelijk gaan maken.

40s skrits (left: lutterloh 1941, right Marie Claire 1940)
How are you doing?
Hoe gaat het met jou?

12.11.13

I think I reached a decision

8 comments:
Thank you all for commenting on my last post! It was of great help! At least fabric wise! I couldn't choose between both sewing patterns, so I decided to make them both.  

Bedankt allemaal voor jullie reacties op mijn laatste bericht! Het heeft me zeker geholpen! Tenminste wat stofkeuze betreft. Want ik heb niet kunnen kiezen tussen de patronen. Daarom wil ik ze beide gaan maken.

I want to start 'easy', that means, choosing the pattern which is closest to my measurements.

Ik wil 'makkelijk' beginnen, dit betekent dat ik als eerste het patroon wil gebruiken dat het beste bij mijn maten past.

Anthea's vintage coat project 1

I decided to go with the burgundy fabric. I really adore this color and it goes very well with my fall and autumn wardrobe. This weekend I also remembered my trip to Dublin with my boyfriend 5 years ago. 
We strolled across the city and came across a store which sells beautiful coats and suits. They even made custom made coats and suits. The shop window had a lovely tailored coat in burgundy. It was way too expensive for me otherwise I would have bought it straight away. This coat made me realize I wanted to sew my own tailored coat someday. 

This first coat I want to sew will be a tribute to our very first trip together as a couple and that beautiful coat I saw. Wow, now I sound a bit sentimental! ;) But it's nice that a sewing project has it own story, isn't?

It's funny how a topic about choosing fabrics can lead to such memories.

Ik heb besloten om voor de donkerrode stof te gaan. Het is een mooie kleur en het combineert goed met mijn herfst- en winterkleding. Dit weekend herinnerde ik me de reis naar Dublin die ik met mijn vriend maakte, zo'n 5 jaar geleden. We liepen door de stad en kwamen langs een winkel waar ze prachtige jassen  en pakken verkochten. Ze maakte eventueel de kleding voor je op maat. In de etalage stond een paspop met een prachtige wijnrode winterjas. Hij was veel te duur voor mij, anders had ik meteen een gekocht. Deze jas bracht me destijds op het idee om ooit mijn eigen winterjas te maken. 

Dus de eerste jas die ik wil maken is een eerbetoon aan onze eerst reis samen en aan de jas die ik destijds zag. Ok, nu klink ik wel een beetje sentimenteel ;) Maar het is leuk als een naaiproject zijn eigen verhaal heeft, toch?

Het is grappig dat een onderwerp als het uitkiezen van de stof bepaalde herinneringen weer terug kan brengen.

Anthea's vintage coat project 2

I don't know, but somehow I imagined a lighter fabric for this coat. I love pink and I think I have some wardrobe pieces which goes very well with this color. 

Op de een of andere manier vind ik dat bij dit patroon een lichtgekleurde stof hoort. Roze vind ik een mooie kleur en ik denk dat ik mogelijkheden heb, om deze kleur te combineren met mijn kleding die ik al heb.

I'm not sure if I'll be able to finish this coat this year, because it would be my 3rd coat in a row. But maybe I should draw inspiration from Beccie of Sew Retro Rose, who was able to sew 3 coats in a very short time.

Ik weet niet zeker of het lukt om beide jassen deze winter te maken, want het is de 3e jas die ik dan zou maken. Maar misschien moet ik me laten inspireren door Beccie van Sew Retro Rose. Zij was in staat om 3 jassen te naaien in een zeer korte tijd. 

First I need to finish the coat I'm making for my mother in law and then I'll be back with more posts about my vintage coats adventurs. 

Eerst, ga ik de jas voor mijn schoonmoeder afmaken en dan zal ik me weer bezighouden met deze jassen.

7.11.13

Decisions, Decisions.

22 comments:
I need your help! I have a difficult time making choices when it comes to my coat I want to sew. To start, I have two coat patterns I can use. The first I already showed you a couple of months ago. But some time later I found another coat pattern for a good price too.

Ik heb hulp nodig! Ik vind het lastig om keuzes te maken als het om mijn nog te maken winterjas gaat. Om te beginnen, heb ik inmiddels twee patronen die ik kan gebruiken. De eerste heb ik al eens eerder getoond. Maar de tweede heb ik enige tijd daarna voor een goede prijs kunnen aanschaffen. 


Basically, they're quite similar. Except the first coat is more flared at the bottom and has button details at the sleeve. The patterns have different sizes. For a long time I was just in between them, but because I've lost some weight the smaller size will fit me better. That means the 2nd coat will be a better choice.
I really do like the buttons of the first one, maybe I can alter the sleeve of the 2nd pattern and add the buttons.

Eigenlijk zijn er maar kleine verschillen. De eerste jas loopt meer uit en heeft een knoopsluiting op de mouw. De patronen hebben verschillende maten. Voor lange tijd zat ik hier precies tussenin met mijn maten, maar aangezien ik ben afgevallen zal de kleinere maat mij beter passen. Het tweede patroon zal daarom een betere keuze zijn. Maar ik vind de knoopsluiting van de mouwen van jas 1 erg leuk. Misschien is het mogelijk om het patroon van de tweede jas aan te passen zodat ik de knopen kan toevoegen.


Then I have to choose a fabric. I've been searching the internet for some time now and I have to many options. Here are my favourites:

Dan moet ik ook nog stof uitzoeken. Al enige tijd he ik nu gezocht op het internet en er zijn nu te veel opties. Hier zijn mijn favorieten:

Source

Source

Source
Source
Source

Source
What to choose? Which one(s) do you like best?

Wat te kiezen? Wat is/zijn jouw favoriet(en)?

1.11.13

Fleamarket finds Part II

10 comments:
My last post about my recent fleamarket visit didn't include all my finds. I also found a huge lot of vintage knitting patterns mainly from the late 40s and early 50s. Because I had so much to tell about these magazines, especially one issue in particular, I decided to write another blogpost about my fleamarkte finds. 

Mijn laatste bericht over mijn vlooienmarkt vondsten, bevatte niet al mijn aankopen. Ik heb namelijk ook een groot aantal vintage breiboekjes (jaren 40/50) gevonden. Omdat ik nogal wat heb te schrijven hierover, besloot ik om nog een blogbericht te wijden aan mijn aankopen.


Below you see some of the lovely covers of the knitting magazines. I really like it when they have colored illustrations or color photographs, it just makes them even more special don't you think?

Hieronder zie je een aantal covers van de breiblaadjes. Ik vind het erg leuk als deze in kleur zijn getekend of gefotografeerd. Het geeft net iets extra's, vind je ook niet? 


One of the issues contains a short tutorial in how to grade a pattern to your own size. It has explains about how to make the proper calculations, but it also has a guide to draft a paper pattern. This pattern you can use to check the measurements of your knitwork at a glance. It's an easy tool, especially when you're more a visual kind of person. If you're interested in this please let me know and I can share it in future post.

In een van de tijdschriften zit een korte handleiding voor het aanpassen van een breipatroon naar je  eigen maat. Het bevat wat uitleg over het nodige rekenwerk, maar het bevat ook een uitleg voor het tekenen van een knippatroon. Met dit patroon kun je de afmetingen van je breiwerk in een oogopslag controleren. Het is makkelijk, vooral als je meer visueel ingesteld bent. Mocht je interesse hebben, laat het me weten, dan zal ik hier meer over schrijven.

Scheepjes Breiboek nr 14
The booklet has also a picture of a lady in a yarn shop! So lovely! And that cardigan is a real classic!

Het boekje heeft ook nog een prachtige foto van een mevrouw in een breiwinkel! Prachtig! En het vestje is echt zo klassiek!


I also found a 1958 booklet with actual yarn samples. Cool huh!
Ik heb ook nog een boekje uit 1958 met staaltjes van breigaren. Leuk he!


But I saved the best for last. This one is a real gem! It's an autumn/fall supplement of Margriet, a Dutch women's magazine. The magazine isn't dated, but it seems to be a late 40s issue. 

Het beste heb ik voor het laatst bewaard. Dit tijdschrift is echt een schat! Het is een bijlage van het damesblad Magriet. Het blad heeft geen datum, maar ik denk dat het uit de eind jaren 40 komt.

Don't you just love the cover? The magazine has knitting patterns and a small catalogue of sewing patterns.

Vind je het voorblad niet prachtig? Het tijdschrift bevat breipatronen maar ook voorbeelden van naaipatronen.I love the capelet coat!
De jas met de cape is zoo mooi!


Beautiful dress sewing patterns! 
Prachtige naaipatronen van jurken!


One skirt! Many blouses!
Een rok! Veel blousjes!


What would you wear to your first ball?
Wat zou jij dragen naar je eerste bal?


Ice skating dresses! I need to make one myself sometime!
Jurkjes voor het schaatsen! Ik wil er ooit nog een voor mezelf maken!


Knitting patterns! I love the fair isle cardigan and jumper!
Breipatronen! Het vestje en de trui zijn beide erg leuk!


More Fair Isle jumpers!
Nog meer Fair Isle patronen!


And when I thought there couldn't be more awesomeness in one issue, I stumbled upon a christmas jumper pattern on the last page. It's the same pattern as Susan Crawford's Perfect Christmas Jumper! What a coincidence!  

En toen ik dacht het nu wel gedaan was met al dat moois, zag ik een patroon van een kersttrui op de laatste pagina. Het is hetzelfde patroon als Susan Crawfords Perfect Christmas Jumper!
Wat een toeval!


To conclude: Dita helping me taking pictures!

Tot slot nog even een plaatje van Dita die me hielp bij het maken van de foto's!


Have a nice weekend!
Een fijn weekend toegewenst!