5.2.13

Lutterloh 1941 Musthaves

Hi all!

I recently finished a couple op projects, but I don't had the time yet to take proper pictures, so you have to wait a little longer. I'm really happy with the results! I have also worked on the pattern of the Lutterloh 1941 jumper dress, so more about that later!


Onlangs heb ik een aantal projecten afgerond, maar ik heb nog geen tijd gehad om foto's te maken, dus jullie moeten nog even wachten. Ik ben zelf erg blij met het resultaat! Ik heb ook nog gewerkt aan het patroon van de Lutterloh jumper, maar daar zal ik binnenkort meer over vertellen.

To avoid a too long silence on my blog I want to share my Lutterloh 1941 Musthaves. One of my goals this year is to prioritize. That made me think about what gaps I have in my wardrobe and what needs replacement.

Om een lange stilte hier te voorkomen, wil ik graag mijn Lutterloh 1941 Musthaves met jullie delen. Een van mijn doelen voor dit jaar is prioriteiten stellen. Dat heeft me aan het denken gezet over de missende items in mijn kledingkast en welke kledingstukken nodig vervangen moeten worden. 

1 White blouse / Witte blouse
I do have blouses but all of them have novelty prints. I really need a plain basic white blouse, like the one of the jumper dress but without the bows. Or I should make two versions, one with bows and one without.  The left blouse of the left illustration would be suitable as well. The blouses on the right illustrations are great basics too, but I might leave the breast pockets out, to get a more versatile basic.


Ik heb meerdere blouses, maar ze zijn allemaal gemaakt van een bedrukt stofje. Ik heb nog een simpele witte blouse nodig. De blouse op de afbeelding van de jumper zou geschikt zijn, maar dan zonder strikjes. Of ik moet gewoon twee versies maken, met en zonder strikjes.
De linkerblouse van de linker afbeelding is ook zeer geschikt. De blouses op het rechter plaatje kunnen ook goede basisstukken zijn als de borstzakjes worden weggelaten.

2 Winter coat / Winterjas
I want to sew a 40s coat for a couple of years now, but I never get to it. My current winter coat is in a really bad condition and I can't wear it another year, so it would be perfect if I make the coat this year.


Al enkele jaren wil ik een jaren 40 jas maken, maar het komt er nooit van. Mijn huidige winterjas is niet al te best meer en kan niet nog een jaar mee. Het zou ideaal uitkomen als ik dit jaar een nieuwe wintjeras zou maken.

3 Jacket / Jasje
My favourite jacket is also in a very bad condition and really needs replacement. 

Mijn favoriete jasje is ook bijna op en kan vervanging gebruiken.

4 Slipdress / Onderjurk
I own one slipdress, so I could do with more!


Aangezien ik maar een onderjurk heb, kan ik er nog wel een gebruiken!

5 Pajamas / Pyama
I don't have any fancy PJs, so that would be a nice change!


Ik heb geen mooie pyama, dus dat zou een welkome aanvulling zijn!

The top 3 are the most important items I need to add to my wardrobe. I really want to make them this year. The latter 2 are handy, but I can do without a little longer.

De eerste 2 hebben de hoogste prioriteit. Ik hoop ze dit jaar te kunnen maken. De laatste 2 van het lijstje zijn handig, maar ik hebben geen haast.

What do you need to replace or what are your gaps in your wardrobe?

Wat is bij jullie nodig aan vervanging toe, of wat mis je nog je kledingkast?


1 comment:

  1. My dear, these 40s fashions are all so, so splendidly lovely and appealing. I want everything that woman in the stripped suit is wearing (very much including her marvelous tilt hat).

    Right now some of the gaps (and/or areas that need more volume) in my wardrobe are: summer shoes (especially sandals), long sleeved blouses (I was a bit shocked to realize while getting dressed one day last week that I do not own a red one of any type - how is that possible?!), vintage or repro pants, skirt suits, and cocktail/evening dresses (ok, I don't need a ton of those - we aren't exactly partying it up every night, but I would like at least one or two more).

    Hope you have tons of success with filling in your wardrobe gaps this year, honey.

    ♥ Jessica

    ReplyDelete

Thank you so much for leaving a comment! I really appreciate it!