30.3.13

Sewing Update

5 comments:
Hi all! I´m back from my much needed holiday! We had a great vacation in Germany. We went to Trier, lovely city! And we visited Idar-Oberstein (gemstones). We walked, swimmed, played games and relaxed. 

Hallo allemaal! Ik ben weer terug van mijn vakantie! We hebben het erg leuk gehad in Duitsland. We zijn naar Trier geweest, wat een geweldig mooie stad is dat! En we hebben Idar-Oberstein (bekend van de edelstenen) bezocht. We heben gewandeld en gezwommen, spelletjes gespeeld en natuurlijk ook nog wat 
gerelaxt.During the holidays I've been thinking about my sewing projects (silly, I know). And I decided what my next Lutterloh 1941 pattern will be . Because the pattern is a bit more complicated then the jumper it will take some time before the actual construction will take place. I will need more time for pattern drafting and making muslins. In the meantime, I want to finish the 30s Lutterloh dress and the skirt and trousers I started during the sewing weekend.

Tijdens de vakantie heb ik nog een beetje nagedacht over mijn naaiprojecten (gek, ik weet het). En ik heb besloten wat mijn nieuwe Lutterloh 1941 patroon gaat worden. Aangezien het patroon wat moeilijker is dan de overgooier, zal ik meer tijd nodig hebben voor het patroontekenen en het maken van het proefmodel. In de tussentijd, wil ik de Lutterloh jaren 30 jurk gaan maken. Maar ook de broek en rok afmaken waarmee ik ben begonnen tijdens het naaiweekend.


After my last sewing lesson I know I'm on the right way with the 30s Lutterloh dress. I had some problems with the raglan sleeve, but those are ok now. I still wasn't happy with the bust dart of the bodice, so I'm going to redraft the front bodice, with the instructions of my sewing teacher. 

Na mijn vorige lesdag weet ik dat ik nu op de juiste weg zit met de raglanmouwen van de jaren 30 jurk. Ik had eerder wat problemen met de raglan, maar ze zijn nu goed. Maar ik was nog niet helemaal tevreden met de coupenaad het voorpand. Dus deze wordt opnieuw getekend met behulp van de uitleg van mijn juf. 

The skirt is almost done, I only need to hem the skirt. I need to put in the zipper in the trousers, hem the trouser legs and put on the waistband. 

De cirkelrok is bijna klaar, alleen de zoom moet er nog in. De broek is ook al vrij ver, alleen de rits erin, de tailleband erop en de zomen in de broekspijpen.


For the Lutterloh 1941 project I want to draft and sew a dress. It's actually one of my favourites! 
The dress has everything I like: a collar, puffed sleeves, a bow, buttons, a yoke and a nice trim! At first I wanted to wait until I'm more experienced. But I'm so good at postphoning stuff with the idea that I'm not ready yet (remember 40s pleated dress? it's a good example). This way there won't be much left for the present. So, I'm just going to try! Getting out of my comfort zone was one of the reasons I started this project after all.

Voor mijn nieuwe Lutterloh 1941 patroon wil ik een jurk gaan maken. Het is een van mijn favorieten! De jurk heeft alles wat ik leuk vind: een kraag, pofouwen,een strikje, knoopjes, een pas en een mooi randje. Eerst wilde ik wachten met dit patroon, totdat ik wat meer ervaring heb. Maar aangezien ik al vrij veel uitstel (bijvoorbeeld jaren 40 jurk met plooien) omdat ik denk dat het te hoog gegrepen is schiet het niet echt op. Dus ik ga het gewoon proberen! Een van de redenen van dit project was om juist uit mijn comfortzone te komen.  

What are your sewing plans?

Wat hebben jullie in de planning?

21.3.13

Finished my Sew For Victory Outfit a.k.a my First Lutterloh Project Patterns

11 comments:
It took me some time (due to some health issues), but it's done! I finished my outfit in time for the Sew for Victory Sewalong! This also means I finished the first 2 patterns of my Lutterloh 1941 project!Het heeft wat tijd gekost (vanwege wat problemen met mijn gezondheid), maar het is klaar! Ik heb mijn outfit voor de Sew for Victory Sewalong af! Dit zijn ook de eerste 2 patronen die ik gebruikt heb voor het Lutterloh 1941 project!I drafted both patterns myself. This was my first blouse pattern and third dress I ever drafted.

Beide patronen heb ik zelf getekend. Dit was mijn eerste blouse en derde jurk die ik ooit heb getekend.


The jumper dress was easiest to make. The pattern differs not a lot of the sloper pattern. That's the reason I picked this one as my first, because it wouldn't be too difficult. Only problem I had was that it looked a bit shapeless, as you an read here. I added a 'belt' and black buttons, and I think it turned out great. The jumper isn't lined, but I think I should have done so. When I move my arms up (the camera is on a tripod on my desk so I had to put my arms up to click the button), the fabric of the blouse doesn't move back. I hope you know what I mean.

De overgooier ging me het gemakkelijskt af. Het patroon wijkt niet veel af van het basispatroon. Daarom koos ik ook voor dit patroon, ik wilde het mezelf niet te moeilijk maken. Het enige probleem dat ik had was dat het een beetje vormeloos leek, zoals je hier kan lezen. Ik heb een band en zware knopen toegevoegd, en ik zelf blij met het resultaat. De overgooier is niet gevoerd, maar dat had ik beter wel kunnen doen. Want als ik mijn armen omhoog doe (de camera staat op een driepoot op mijn bureau dus elke keer moest ik met mijn armen omhoog om een foto te kunnen maken), dan blijft de stof geplooid. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben. The blouse is a different story. Firstly, I don't like the placement of the shoulder darts at the front and the lack of darts at the back. I decided to stay true to the original pattern design of the book, so I didn't do anything with the (lack of) darts. Secondly, I'm not really happy with the fabric. It's 100 % cotton, but it's a bit stiff and it shows small holes when you use needles, or rip seams. So I had to be careful. Compared to my other cotton blouses, it wrinkles a lot! I bought the cotton as a white fabric, but decided to tea dye it to get a warmer more creamy color. 

De blouse is een ander verhaal. Ten eerste, vind ik de plaats van coupenaden vanuit de schouder niet zo mooi. Het achterpand heeft geen coupenaden, maar ik had ze liever wel gehad voor een mooiere pasvorm. Toch heb ik besloten om niet allerlei aanpassingen te doen, om het patroon uit het boek zo veel mogelijk trouw te blijven. Ten tweede, ben ik niet zo blij met de stof van de blouse. Het is katoen maar vrij stijf en het laat gaatjes achter als je spelden gebruikt of naden uithaalt. Ik moest dus erg voorzichtig zijn. Vergeleken met mijn andere katoenen blouses kreukt de stof erg veel. De stof was oorspronkelijk spierwit, maar deze heb ik met thee geverfd om een wat warmere gebroken witte kleur te krijgen.


What I like about these pieces, is that they have a lot of styling options. In the pictures I changed the shoes and you get a completely different look. And I have plenty of other ideas, this means these items are fitting perfectly in my wardrobe and I'm expecting lots of wear from them!

Wat ik fijn vind aan deze kledingstukken, is dat ze zich makkelijk laten combineren. Tijdens het maken van de foto's heb ik van schoenen gewisseld en je ziet dat je een hele andere look krijgt. Ik heb nog meerdere ideeën voor combinaties, dus ze passen zeer goed in mijn garderobe. Ik verwacht ze dan ook vaak te dragen!


Tomorrow I will leave for a trip to Germany, so I'll take a break from blogging and the internet in general!
Till next week!

Morgen vertrek ik voor een vakantie naar Duitsland, dus ik neem een weekje vrij van het bloggen en het internet in het algemeen!
Tot volgende week!

14.3.13

Inspiration: 40s Jumper Dresses

5 comments:


My jumper dress is almost finished. I only need to sew the buttonholes and put on the buttons. I really like jumper dresses and wanted to share some wity you.

Mijn overgooier is bijna klaar. Alleen de knoopsgaten, knopen en de zoom moeten nog. Ik vind overgooiers erg leuk, daarom wil ik graag een aantal met jullie delen.


As you can see, the jumper dress is very versatile. They come with different necklines, wrapped, embroidery, sleeve caps and even knitted!

Zoals je kan zien, is de overgooier zeer divers. De halsijn varieert, ze komen met een overlsag, met borduurwerk, mouwtjes of zelfs gebreid! 

Next to it, you can wear them with a blouse or top or without. You can wear them the year round.

Daarnaast kun je ze met en zonder blouse/top dragen. Je kan ze dus het hele jaar door dragen.

What do you think of jumper dresses? What is your favourite?

Wat vind jij van overgooiers? Wat is jouw favoriet?

I had so many problems adding pictures to this blogpost. Here are the sources of the pictures:

Het is me niet gelukt de bronnen bij de afbeeldingen toe te voegen, dus hieronder staan ze:


5.3.13

Preparing for Sewing Weekend

2 comments:
Last year my sewing teacher organized a sewing weekend. 3 days of sewing with other sewing enthusiasts! It was a lot of fun! This year my teacher organized a second edition, and ofcourse I have to go! And it will be even better, because this year  I can go on friday as well. Last year I just started at my job and was unable to get that day off. 


Vorig jaar organiseerde mijn juf een naaiweekend (het klinkt altijd zo raar in het Nederlands, maar goed). 3 dagen kleding maken samen met gelijkgestemden! Het was superleuk! Dit jaar organissert mijn juf een tweede editie, en ik ben natuurlijk weer van de partij! En dit jaar wordt het zelfs beter, want ik kan er nu ook op vrijdag bij zijn. Vorig jaar was ik net begonnen bij mijn huidige werkgever en kon ik niet vrij krijgen.

Blouse I made last year during Sewing Weekend
 What shall I make? I have plenty ideas like, finishing old projects (30s Lutterloh Dress, Brigitte Dress), maybe I have to finish the Sew For Victory garments during the sewing weekend. But I'm also thinking about new projects like the strawberry circle skirt, Vogue 8767 Dress, or maybe the famous Simplicity 3688 trousers.

Wat ga ik maken? Ik heb genoeg ideeën. Zoals het afmaken van sommige van mijn oude projecten (jaren 30 Lutterloh Jurk, Brigitte Jurk), misschien moet ik de projecten voor de Sew For Victory Sewalong nog afmaken. Maar, ik denk ook al aan nieuwe projecten zoals een cirkelrok gemaakt van een aardbeienstofje, Vogue 8767 Jurk, of misschien de bekende Simplicity 3688 broek.


I'm planning on finishing my Sewalong projects this week. But if I don't make it, I need to finish it during the sewing weekend because the week after I'm having a small vacation in Germany. So, no time for sewing and the sewalong ends on march 29. 

Ik hoop de overgooier (dankjewel Inge, ik kon maar niet op het woord komen) en de blouse voor de Sewalong deze week af te hebben. Maar als dat niet lukt moet het af tijdens het naaiweekend, want de week erna ga ik op vakantie naar Duitsland en de Sewalong eindigt op 29 maart.

I also would like to finish some of my unfinished projects. I started those almost a year ago and I want them to be done! Recently, I made some progress on the 30s Luterloh dress muslin, but since it's my first (drafted/to be sewn) raglan sleeve, I want to have my sewing teacher examine it to get the everything right. I'll see her next monday, it really depends on how much I have to alter to create the final pattern. 

Het zou ook fijn zijn als ik een aantal van mijn projecten kan afmaken waar ik al te lang mee bezig ben. Het is bijna een jaar geleden dat ik daar mee ben begonnen en ik wil ze graag af hebben! Ik heb een tijdje geleden gewerkt aan het proefmodel van de Lutterloh jaren 30 jurk, maar aangezien het mijn eerste (getekende/te maken) raglan mouw betreft, wil ik dat mijn naaijuf er ook nog eens naar kijkt. Ik zie haar aanstaande maandag, dus het hang er een beetje vanaf hoeveel ik nog moet aanpassen voordat het patroon goed is.
30s Lutterloh Dress (3rd from left)

Another unfinished project I'm eager to finish is the Brigitte Dress. I made quite some progress on the muslin last year. But it's hard to get started again because it's been months since I have worked on it. But waiting longer won't get things easier.

Een ander onaf project die ik graag klaar heb is de Brigitte Jurk. Ik had al vrij veel aanpassingen gemaakt in het proefmodel. Maar ik vind het moeilijk om het project weer op te pakken, omdat het zolang geleden is. Maar langer wachten heeft ook weinig zin.  

Brigitte Dress

And there is also the temptation of starting new projects. I know for sure I want to make the circle skirt, it's a easy project which is perfect for this weekend. It's a good back up project if I want do something easy for a change.

En dan is er nog de verleiding om met iets nieuws te beginnen. Ik  wil sowieso de cirkelrok maken. Het is gemakkelijk en ideaal voor het weekend. Het is handig als back up als ik liever iets gemakkelijks wil maken.

Fabric Circle Skirt
I think Simplicity 3688 is doable in a weekend, and I'm really excited about it, after seeing all those finished trousers by other sewists on the internet. A new spring/summer dress wouldn't be bad as well! 

Ik denk dat ik behoorlijk ver kan komen met Simplicity 3688. En het lijkt me ook echt leuk om te maken nadat ik al die andere versies op andere blogs heb gezien. Een nieuwe jurk voor de lente/zomer is ook niet verkeerd!Preparations such as cutting the fabric, basting, ecc. I want to do at home, to get as much sewing time as possible during the weekend.

Voorbereidingen zoals het knippen, rijgen en lussen en dergelijke wil ik thuis doen, zodat ik tijdens het weekend echt bezig kan met het naaien.

During the weeken I like having some options. If something is not working out I can switch to something else. This means I want to bring 3 a 4 projects.

Ik wil graag meerdere opties hebben tijdens het weekend. Mocht iets niet lukken dan kan ik wat anders oppakken. Dit betekent dat ik 3 a 4 projecten mee wil nemen.


Any suggestions or advice?
Heb je ideeën of tips?

4.3.13

And the winner is.......

1 comment:


Congratulations! Please email me at: anthearetrovintage (at) gmail (dot) com for shipping details.


 I thought it would be much more fun picking the winner from a basket in stead of using an online random number generator.

Ik vond het leuker om zelf de winnaar te trekken in plaats van een digitaal programmaatje willekeurig een nummer te kiezen.


Thank you for entering the giveaway!

Iedereen bedankt voor het meedoen!

2.3.13

Let's talk about books!

9 comments:
Today I won't write about sewing or knitting, it's about reading!

Vandaag gaat het niet over naaien of breien, maar gaat het over lezen!

Source

I used to read a lot. As a child I read one book after the other. And I continued this when I went to high school and university. I had to travel a lot with the public transport to get my education. That meaned lots of reading time!

Ik heb altijd veel gelezen. Als kind zijnde verslond ik het ene na het andere boek. Ook toen ik naar de middelbare school ging en later ging studeren bleef ik veel lezen. Ik moest dagelijks met de bus en/of trein om naar school/uni te gaan. Dit betekende dat ik veel tijd om te lezen!

Source

Through the years I shifted between different genres. I like historical novels, classic literature and fantasy. Sometimes I'm interested in a specific period, person, or author/series. After a while (mostly a couple of months up to a year) I change to something different. But I almost stick to the genres mentioned above.

Door de jaren heen wisselde ik tussen verschillende genres. Ik lees graag historische romans, klassieke literatuur en fantasy. Soms ben ik geïnteresseerd in een bepaalde periode, persoon of auteur/serie. Na een tijdje (meestal een aantal maanden tot een jaar) lees ik weer andere boeken. Maar ik blijf bijna altijd in de bovengenoemde genres.

Source

I have been reading about Cleopatra, Geisha's, WWII, medieval times, communism or 19th century Russian literature. Just to name a few, there is much more!

Ik heb zoal gelezen over Cleopatra, Geishas, Tweede Wereldoorlog, middeleeuwen, communisme en 19e eeuwse Russische literatuur. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er is nog veel meer!

Source

Lately I haven't been reading as much as I used to. I go to work with the car or I take my bicycle, so no more reading in public transport. I only read before I go to sleep. But sometimes I'm so tired I don't even finish reading one page. It takes ages to finish a book and it's harder to get into the story.

De laatste tijd lees ik niet zoveel meer. Ik ga met de auto of op de fiets naar het werk, dus ik lees niet meer in de bus of trein. Ik lees alleen nog voor ik ga slapen. Maar soms ben ik zo moe dat ik niet eens ene pagina lees. Op deze manier duurt het zo lang om een boek uit te lezen en het is lastiger om in het verhaal te komen.

Source
It seems I can't find the right book that get me hooked again. A few years ago I started reading G.R.R Martin's series 'A song of Ice and Fire'. The first three books were marvelous I couldn't put them aside. Last december I started reading the 4th book of this serie. But I don't like it as much as the other books. I'm net getting into the story. So I tried other books but it's still not working. At some point I had over ten books laying on my night table, none finished. 

Het lijkt wel of ik niet het juiste boek kan vinden waardoor ik door blijf lezen. Een paar jaar geleden ben ik begonnen met G.R.R. Martin's boeken uit de serie 'A song of Ice and Fire'. De eerste drie delen waren fantastisch, ik kon ze niet aan de kant leggen. In december begon ik met het vierde deel van deze siere, maar ik vind het tegenvallen. Ik kom maar niet in het verhaal. Ik besloot iets anders te gaan lezen, maar ook daar kom ik maar niet in het verhaal. Op een gegeven moment had ik meer dan tien boeken op mijn nachtkastje liggen, waarvan ik geen enkele uit had gelezen.

Source
Maybe I should reread some of my favourite books. It's really tempting, but I want to discover new books!

Misschien dan maar mijn favoriete boeken opnieuw lezen? Het is zeer verleidelijk, maar ik wil liever nieuwe boeken ontdekken!

Source
That's why I'm writing this blog. Do you read? Please tell me, what are your favourite books/genres? Maybe it will inspire me. And most importantly: what do you do, to get into reading again? 

Vandaar deze blog. Lees je graag? Vertel me dan wat je favoriete boeken/genres zijn? Wie weet zit er wat voor mij tussen. En nog belangrijker: Wat doe je om meer te lezen?