29.6.13

Finished: Mrs Depew 1028 Beret

12 comments:
I had a bit of a sewing slump the last couple of weeks, and to get back on track I thought about sewing something easy. I ordered this beret pattern a while ago and it was a perfect sewing project with quick results. Even for me! You might know I'm not really a fast sewer.

De laatste tijd had ik niet zo'n zin om achter de naaimachine te zitten. Maar om toch weer aan de slag te gaan, besloot ik om iets makkelijks te maken. Een tijdje geleden had ik een patroon van een baret gekocht en dit was het perfecte project en met snel resultaat. Zelfs voor mij! Zoals jullie weten, ben ik niet de snelste.

Source

Taking pictures of the beret was pretty difficult. A lot of the pictures turned out to be unsharp and it's very hard to photograph black velvet. And when you're not in the right angle a beret might look a bit weird. Also I had some trouble with my hair. It was a bit rebellious. It's still not perfect, but I wanted to share the pictuers anyway.

Het maken van de foto's was ook een behoorlijke uitdaging. Veel foto's waren onscherp en het is erg lastig om zwart fluweel te fotograferen. Ook kwam ik erachter dat het lastig is om de baret mooi op de foto te krijgen. Vanuit de verkeerde hoek lijkt het een beetje raar. Mijn haar zit ook niet geweldig, maar ik wilde toch de foto's delen.The pattern itself is very basic with very little sewing directions. You have to draw the pattern pieces yourself. The measurements are given in a illustration. The pattern has directions for different kind of ornaments like the bird and a 'knot of fabric'. 
I was inspired with the 3rd view, but didn't want to make a knot because it would be too bulky with velvet. Instead I drafted a bowlike thingy. The head entrance is very small, therefore I cut away some fabric to make it fit my head.

Het patroon is erg eenvoudig met zeer summiere instructies. De patroondelen teken je zelf op basis van een illustratie waarin de afmetingen staan aangegeven. Het patroon heeft instructies voor verschillende versiersels zoals een vogeltje en 'stuk stof met een knoop'. Ik werd geïnspireerd door de 3e versie, maar wilde geen knoop in een stuk fluweel maken, omdat dat veel te dik is. Daarom heb ik een strikachtig dingetje getekend. De opening is nogal klein en die heb ik iets vergroot zodat ie op mijn hoofd past. 


I wanted to line the beret because it's a neater finish. I used a houndstooth lining. Also because you have to cut away a lot of fabric and the unfinished edges are leaving small fluffs of fabric. I thought it's better to leave the edges behind a lining. 

De baret heb ik gevoerd omdat dat netter lijkt. Ook omdat je veel stof wegknipt en deze nog als pluist. De voering heeft een pied-a-poule motief.


Because I wanted this beret to be versatile I decided to make the decoration removable. That's why I pinned it to the beret with a safety pin. The fabric is  quite thick, so I decided to line the pieces with houndstooth lining fabric. You can remove both pieces and turn it backwards to give the beret another look.

Ik wilde graag kunnen variëren met deze baret. Dus besloot ik de decoratie niet vast te naaien, maar met een veiligheidsspeldje te bevestigen. De stof is vrij dik dus de verschillende onderdelen heb ik gevoerd. Beide onderdelen kun je loshalen en omdraaien zodat je daar ook mee kan variëren.


I wore the beret with my Sew for Victory blouse and my black suspender skirt. 

De baret heb ik gecombineerd met mijn Sew for Victory blouse en mijn zwarte rok met banden.


I'm thinking about making other ornaments using different colors and shapes so I can vary from time to time! Oh and my next one will be in another color, so you can see more of the details!

Ik denk dat ik meer van dergelijke versieringen ga maken in verschillende kleuren, zodat ik nog meer kan afwisselen! Oh, en mijn volgende baret wordt in een andere kleur, zodat je meer van de details kan zien!

28.6.13

Summer Sewing Plans

7 comments:
I wanted to blog about my latest sewing project, but I wasn't happy with the pictures and I had to recharge the batteries of the camera. More about that later.

Ik wilde eigenlijk een blog schrijven over mijn laatste naaiproject, maar de foto's waren niet zo goed geworden. Daarnaast waren de batterijen leeg van de camera. Dus hierover later meer.

Once again, I'm trying to organize my sewing projects and plans a bit, because I have too many ideas an little time/energy to make everything I want. I often wander away from my sewing plans, making other things. but there are a few things that needs to be done. So I have to refocus. 

Ik doe weer eens een poging om mijn naaiprojecten te organiseren en te plannen, omdat ik veel ideeen hebben en weinig/tijd energie om alles te maken. Vaak begin ik aan andere projecten dan ik eigenlijk gepland had, maar er zijn een aantal dingen die echt af moeten. Dus ik moet me opnieuw focussen.

So for the next couple of months I want to make this:
Voor de komende maanden wil ik het volgende gaan maken:

Smock Top

This is a sewing course assignment. I have to do some smocking. And I think these smocked peasant tops are so cute, and the smocking makes it really stand out. 

Dit is een opdracht voor naailes. Ik moet iets maken met smockwerk. Dit soort topjes vind ik erg leuk en het smockwerk geeft het net wat extra.


Blouse with inserted lace

This is another assignment. We have to make something with lace insertion. This blouse is the perfect challenge! Not only lace insertion but also lots and lots of tucks!

Dit is een andere opdracht voor naailes. We moeten iets maken waarin kant is verwerkt. Deze blouse is de perfecte uitdaging! Niet alleen al het kant wat erin zit, maar ook alle plooitjes!


Both patterns come in a size 12 and 14 , so I have to grade them and I want to make muslins to get the best out of it and to practice the for me new techniques.

Beide patronen zijn 
maat 12 en 14 (Amerikaans), dus ze moeten worden vergroot. Een proefmodel lijkt me daarom handig, ook om de nieuwe technieken te kunnen oefenen.


30s Lutterloh Dress
This one is too long in my UFO stash. I want it done as soon as possible! I don't know how many muslins I made and how often I changed the pattern, but the fit is ok now, I only need to work on the bow collar, all the other pattern pieces are ready for the real thing. Finally!

Met dit project ben ik al veel te lang bezig. Ik wil het nu wel eens af hebben! Ik weet niet hoeveel proefmodellen ik gemaakt heb en hoeveel aanpassingen ik heb gedaan, maar de pasvorm is nu wel ok. Ik moet alleen nog even de kraag aanpassen, de andere patroondelen zijn klaar. Eindelijk!


Lutterloh 1941 Project

I didn't forget about my Lutterloh 1941 project but it came a bit to a halt. In the first place because I run out of proper pattern drafting paper. It took more then 2 months before it was restocked :S And secondly because I didn't had the energy to tackle this dress pattern. Drafting everything yourself and making muslins can be quite time consuming.

Ik ben het Lutterloh 1941 project niet vergeten, maar het kwam even tot een halt. In eerste instantie omdat ik geen geschikt patroontekenpapier had. Het heeft meer dan 2 maanden geduurd voordat het weer op voorraad was. En ten tweede, omdat ik niet de puf had om met dit patroon aan de slag te gaan. Het patroontekenen en het maken van een (of meerdere) proefmodel(len) kan veel tijd in beslag nemen.


I want to stick to those 4 sewing projects and see if this works for me. If it does, I will select new sewing projects in september. I'm not sure if I will make it. I totally depends on how much time and energy I'm going to have. But hopefully it keeps me focussed and I won't  wander of to other projects with less priorities. 

Ik wil geen andere projecten doen dan deze 4 de komende tijd. Ik wil kijken of dit voor me werkt, als dat het geval is kies in september nieuwe projecten. Ik weet niet of ik het allemaal af ga krijgen, het hangt er vanaf hoeveel tijd en energie ik heb. Hopelijk houdt het me gefocust en dwaal ik niet af naar andere projecten met minder prioriteit.

On a different note: And probably everybody knows already about it, but Google Reader is closing at the end of this month. If you're using Google Reader and you still want to read my blog, you can follow my blog with Bloglovin. To follow click the blue button on the right side of my blogposts. Or you can follow me with Facebook. Like my page (click on the F underneathe 'elsewhere' on the right side of my blogposts) and you will see when my blog is updated.

Nog even wat anders: Waarschijnlijk weet iedereen het al, maar   Google Reader gaat eind deze maand stoppen. Als je gebruikt maakt van Google Reader en je wil nog steeds mijn blog lezen dan kun je mijn blog volgen via bloglovin. Om te volgen, klik rechts op de blauwe knop. Of je kan mijn blog volgen via Facebook. Like mijn pagina (klik op de F onder het kopje 'elsewhere' rechts) en je ziet wanneer mijn blog is geupdated.

26.6.13

Liebster Award

7 comments:
Recently I received 3 nominations for a Liebster Award. Danielle, Cherise & Diane thank you very much for nominating me!

Onlangs ben ik 3 keer genomineerd voor de Liebster Award. DanielleCherise & Diane bedankt voor jullie nominaties!Here are the answer of the questions. Because I've been nominated 3 times I mixed the questions.

Hier zijn mijn antwoorden op de vragen. Omdat ik dus 3 keer ben genomineerd heb ik de vragen gecombineerd.

1. Five words that describe me: 
Chaotic, perfectionist, stickler, vegetarian, creative

1. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Chaotisch, perfectionistisch, doorzetter, vegetariërs, creatief

2. What accomplishment are you most proud of?
Getting my master degree. It was quite a struggle, but I'm really happy I made it and didn't drop out like I wanted so many times.


2. Op welke prestatie ben je het meest trots?
Ik ben het meest trots op het behalen vam mijn bul. Het was zeker niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik het heb gered. Ik heb vaak op het punt gestaan om te stoppen.

3. What's the most daring thing you've ever done? That must be the canyoneering I did in Slovenia a few years ago. I was scared to death! 3. Wat is het meest gedurfde dat je ooit hebt gedaan?Dat moet het canyoning zijn dat ik een aantal jaren geleden in Slovenië heb gedaan. Het was zo eng!

4. Why, when and where did you first learn to sew/knit/etc?As a child I was always fasciniated with the sewing machine of my mum. I thought it was quite interesting. I'm not sure how old I was but at a certain point I started making my own barbie doll clothes by hand. I didn't like all the pink barbie clothes! When I was in the first year of high school I attended a sewing class and started making my own clothes. During high school I had a quite alternative style so to get what I want, was making it myself. 

I learned to crochet about 5 years ago, I wanted to do something creative which was easier to get started with compared to sewing. Something I could do while watching a movie for example. From there I made the step to learn how to knit. I think I did my first knitting project 2 years ago. I'm so glad I learned it, because now I'm able to make all those lovely vintage sweaters and cardigans!

4. Waarom, wanneer en waar heb je geleerd te naaien/breien/etc.?Als kind was ik al gefascineerd door de naaimachine van mijn moeder. Ik vond het allemaal reuze interessant. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was, maar op een zeker moment maakte ik mijn eigen barby kleertjes. Ik vond al dat roze niet zo leuk. Tijdens het eerste jaar van de middelbare school, volgde ik naailes en begon ik met het maken van mijn eigen kleding. Ik had toen ook een alternatieve kledingstijl en kon vaak niet goed slagen in de winkels. Dus maakte ik het zelf. 


Ongeveer 5 jaar gelden heb leren haken. Ik wilde graag iets doen wat ik makkelijk kon oppakken. Iets wat ik kon doen als ik een film keek. Daarna maakte ik de stap naar het breien. Ik denk dat ik ongeveer 2 jaar geleden heb leren breien. Ik ben zo blij dat ik heb leren breien, want nu ben ik in staat om zelf al die prachtige vintage truien en vestjes te maken!

5. What inspires you the most in your craft?
I can draw inspiration from many things like movies, nature,  music, persons, other blogs, pinterest, ecc.

5. Wat inspireert jou als je iets maakt?
Er zijn veel dingen die me inspireren zoals films, natuur, muziek, personen, andere blogs, pinterest, etc.

6. What is your favourite style era and what do you love about it the most?

Each era has there things I love. But I think my favourite eras are the 30s, 40s, and 50s. I love the strong silhouettes, the tailoring, the pleating and gathers, puffed sleeves of the 30s and 40s. I love the glamorous dresses of the 50s, the circle skirts, the softer silhouettes, but also the wiggle dresses.
It's all classy, stylish and elegant!

6. Wat is you favoriete perioden qua style en wat vind je het mooist eraan?

Elke periode heeft wel iets vind ik. Mijn favoriete periodes zijn de jaren 30, 40 en 50. Ik hou van de sterke sihouetten, het vakmanschap, de plooien, de pofmouwen van de jaren 30 en 40. Ik hou van de glamoureuze jurken van de jaren 50, maar ook de cirkelrokken, de zachte belijningen en de aansluitende jurken.

7. Where do you mostly get your clothes i.e. do you make them, get them thrifted or buy them new?
I can't remember when I bought my last piece of clothing in a store. Most of my clothes I make myself or buy second hand. 

7. Hoe kom je aan je kleding? Maak je ze zelf, koopje ze tweedehands of nieuw?
Ik weet niet meer wanneer ik voor het laatst iets in de winkel heb gekocht. Het meeste maak ik zelf of koop ik tweedehands.

8. If you could give any piece of advice to someone that you've learned about anything, what would it be?
Be prepared, be patient and enjoy the learning process!

8. Wat zou je iemand adviseren die je net iets hebt geleerd?
Een goede voorbereiding is het halve werk, heb geduld en geniet van het leerproces!

9. What is your best talent?
I'm not sure if this count as a talent but I think because I have a lot of persistence I get much more accomplished then when I had less persistence. When I got something in my mind, I can't  put it away. I need to master that new skill of finish that project. Sometimes it can be quite tiresome, but this way I already learned a lot.

9. Wat is je grootste talent?
Ik weet niet of dit een talent is, maar ik denk dat ik veel aan mijn doorzettingsvermogen heb gehad. Als ik iets in mijn hoofd heb, bijt ik me vast totdat het me is gelukt. Soms is het wel wat vermoeiend, maar ik heb zo ook al veel geleerd en gedaan.

10. What is one skill or talent that you wish you had?
I really would learn some draping techniques. This is one field of sewing I don't have any experience in at all!

10. Welk talent of vaardigheid zou je willen bezitten?
Ik zag graag bepaalde moulagetechnieken (draperen) willen leren. Hier heb ik totaal geen ervaring in.

11. Wat is your favourite or least favourite thing about blogging?
Getting comments! It feels so good to know that people read my blog, haha! I don't like adding pictures to my blogposts. It's time consuming. Selecting the pictures, resizing them  and getting them in the right place in my post. Sometimes Blogger puts my pictures in totally different places then I inteded to :S

11. Wat vind je het leukst en minst leuk aan bloggen?
Het ontvangen van reacties! Het voelt zo goed te weten dat mensen je blog lezen! Ik vind het toevoegen van foto's het minst leuk. Het kost veel tijd om de foto's uit te zoeken, te verkleinen en ze toe te voegen aan mijn blogpost. Soms heeft Blogger wat kuren en zet ie de foto's helemaal verkeerd :S

So now it's time for the really fun part: nominating other bloggers!

Nu is het tijd voor het leukste onderdeel: Andere bloggers nomineren!

Joanna has a great collection of vintage garments and she also started sewing her own clothes recently! 

Joanna heeft een grote vintage kleding collecte en ze is ook onlangs begonnen met het maken van haar eigen kleding!

Source
The writer of this blog is a very talented seamstress/costumier. I immediately fell in love with this dress:

De schrijfster van deze blog is een zeer getalenteerd naaister. Dit is een van mijn favoriete jurken die ze heeft gemaakt:
Source
Inge makes really cute dresses! I really love her recently finished Cambie Dress! She is also very honest and down to earth when she writes about her sewing projects.

Inge maakt hele mooi jurkjes! Onlangs maakte ze een Cambie Dress en die is zeer mooi geworden! Ze schrijft altijd eerlijk en nuchter over haar naaiprojecten.

Source
Erika is also a very talented sewist! I love her retro style! I love reading about how she accomplishing new skills or projects like her jersey sewing and her self drafted pants!

Ook Erika is een zeer getalenteerde naaister! Ik ben weg van haar retro style! Ik lees graag haar berichten over hoe ze nieuwe vaardigheden leert, zoals haar tricot avonturen en haar zelf getekende broekpatroon!

Source
This woman has some persistence! Recently she has been busy getting the perfect trousers. It's quite a journey and I love reading her blogposts about the progress. 

Deze vrouw heeft veel doorzettingsvermogen! Al enige tijd is ze bezig om de perfecte broek te maken. Ze heeft al een behoorlijke weg afgelegd en ik lees graag haar berichten over de voortgang.

Source
Questions:
1. What is your favourite garment (vintage or handmade)?
2. Why did you start sewing?
3. What do you love most about sewing and what is your least favourite thing to do?
4. What skill would you like to improve?
5. What is your favourite sewing book?
6. What garment would you like sew but is (at this moment) out of reach for you?
7. What other crafts do you like to do?
8. Are you planning your sewing projects ahead? (for a season, a year, ecc.)
9. Which sewing project or pattern would you like to give another try? And why?
10. What is your favourite accessory to complete your outfit?   
11. What color(s) suits you best?

Vragen:
1. Wat is je favoriete kledingstuk (vintag of zelfgemaakt)?
2. Waarom heb je leren naaien?
3. Wat vind je het leukst aan naaien en wat vind je minder leuk?
4. Welke techniek/vaardigheid zou je willen verbeteren?
5. Wat is je favoriete naaiboek?
6. Wat zou je willen maken, maar (is op dit moment nog) te moeilijk voor je?
7. Wat voor andere creatieve hobby's heb je?
8. Maak je een planning voor je naaiprojecten? (per seizoen of voor een heel jaar bijvoorbeeld)?
9. Welk naaipatroon of project zou je nog wel een keer willen doen? En waarom?
10. Wat is je favoriete accessoire om you outfit af te maken?
11. Welke kleur(en) staat/staan je het mooist?

17.6.13

Getting started: Bestway 1491

16 comments:
So, after all the embroidery which came with my previous knitting project I couldn't wait to do some real knitting! I already bought yarn for Bestway 1491 last year. And because I my last fair isle (FI) project is quite a while ago, I decided to go for it!

Na al het geborduur dat kwam kijken bij mijn vorige breiproject, kon ik niet wacht tot ik weer eens echt te gaan breien! Voor Bestway 1491 had ik nog wol liggen. En aangezien ik mijn vorige fair isle (FI) project al van een tijdje terug was, was dit de perfecte keuze!


But before starting with real thing I first made some swatches. In the first place to decide which knitting needles I need to use. And secondly, to decide which colors I want to use in the fair isle pattern. Thirdly with a good swatch you can decide how to grade your pattern. In my case I have to add 60 rows to get the right length. And lastly, making a swatch of the FI pattern makes you familair with the pattern.

Maar voordat ik begon met het vestje, heb ik eerst een paar proeflapjes gemaakt. In de eerste plaats om de naalddikte van de breinaalden te bepalen. Maar ook om te kijken welke kleuren geschikt zijn voor het patroon. Daarnaast kan een proeflapje helpen bij het aanpassen van het breipatroon. In mijn geval moet ik 60 rijen toevoegen om de gewenste lengte te krijgen. Ten slotte, is een proeflapje ook handig om alvast het FI patroon onder de knie te krijgen.

Trying out different colors

I started with making a color chart in Excel, because the FI pattern is written which is more difficult to understand. And I used the colors as mentioned in the pattern description. At that time I didn't have dark brown yarn so I used black instead. When I finished knitting the rows of the FI pattern I saw that the color scheme was very different with the one of the picture. Besides, I didn't like the black, off white and yellow with the other colors. Those two colors are too bright. And I prefered the colors scheme of the picture. 

Als eerste heb ik een kleurenschema in Excel gemaakt. Het patroon is namelijk uitgeschreven, waardoor het lastiger is om te volgen. Ik heb de kleuren gebruikt zoals ze in het patroon staan beschreven. Ik heb alleen het bruin met zwart vervangen, omdat ik geen bruine wol in huis had. Toen ik klaar was met het breien, zag ik dat de kleuren afweken van de afbeelding. Ik vond het zwart, gebroken wit en geel niet mooi bij de andere kleuren passen. Ze zijn te fel. Daarbij vond ik het kleurenschema van de afbeelding veel mooier.

Original color scheme, except for the black

What I did next was changing the colors to get closer to what I saw on the picture. So, I got some dark brown yarn, removed the black from the scheme. I changed the white with yellow and the yellow became red. I liked this better, but still I wasn't content. I needed to replace the  yellow with another color. I bought some light yellow and beige yarn.

Het volgende wat ik deed was het aanpassen van het kleurenschema, om het schema van de afbeelding te benaderen. Het zwart verving ik met donkerbruin wol, wit werd geel en het geel werd rood. Dit was al beter, maar ik was nog steeds niet tevreden. De gele wol vond ik nog steeds niet mooi passen bij de rest. Dus ik kocht andere kleuren: lichtgeel en beige.

First changes, white becomes yellow, yellow becomes red and black is replaced with brown

I elongated the swatch with 2 blocks of the pattern to see which color would be best. I think both colors (light yellow and beige) are suitable with the other colors. But I decided to go with beige. 

Het proeflapje werd verlengd, zodat ik kon zien welke kleur het mooist zijn zijn. Ik denk dat beide kleuren wel kunnen. Maar uiteindelijk heb ik gekozen om voor beige te gaan. 


Upper part red with brown and beige, lower part red, brown and light yellow

Now I know what needles I need to use, how I have to change the pattern to fit my body and what colors I want to use, I can start with the real thing!

Nu ik weet welke breinaalden ik nodig heb, hoe het patroon aangepast moet worden en welke kleuren ik wil gebruiken, kan ik beginnen met het echte werk!

12.6.13

Finished: Embroidered cardigan

18 comments:
I started this project in februari 2012 and I finally finished it last week. Once again, there is lot to tell about this project. Let me start with the beginning.

Ik ben begonnen met dit vestjes in februari 2012 en ik kreeg het vorige week eindelijk af. Ook nu, is er weer veel te vertellen over dit project. Laat ik bij het begin beginnen.

Wearing dark green shoes with strap

When I learned how to knit I have spend hours and hours on the internet, looking for inspiration. I came across the knitting patterns of Rowan and I liked them very much! I think they are very stylish and elegant. Something I miss at many other modern knitting patterns from bigger yarn companies. I fell inmediately in love with this purple sweater with floral embroidery.

Toen ik leerde breien spendeerde ik uren op het internet, op zoek naar inspiratie. Ik ontdekte Rowan en ik was meteen onder de indruk! De patronen zijn zeer stijlvol en elegant. Iets wat ik mis bij andere moderne breipatronen van grote bedrijven die wol/patronen verkopen. Het patroon van het paarse tuniekje met geborduurde bloemen was een van mijn favorieten.

Rowan Tunic
I bought the yarn and started knitting, but then I got doubts. Yes, I liked the color, I adored the embroidery, but I didn't like the tunic. I realised I wouldn't wear this type of garment a lot. And it's a pity if you have been working on a project for so many hours and it ends up in your closet without wearing it. 

Ik kocht de wol en begon met breien, maar ik kreeg twijfels. Ja, de kleur was mooi, het borduurwerk vond ik leuk, maar het model, een tuniek, vond ik minder geslaagd. Ik realiseerde me, dat ik zoiets niet vaak zou dragen. En het is zo zonde als je uren hebt gewerkt aan een project en dat het dan ongedragen in de kast belandt.
Berroco Cardigan

I decided to change the plan. Once again I searched Ravelry and other resources to find an alternative knitting pattern which I could use with the yarn I already had.  I'm  a cardigan wearer,  I wear them often. So the best thing to do was searching for a suitable knitting pattern for a cardigan. I ended up with a free pattern of Berroco.

Ik besloot het plan te veranderen. Nogmaals zocht ik op Ravelry en andere websites naar een alternatief patroon, die ik kon gebruiken met de wol die ik al had. Ik ben gek op vestjes en ik draag ze veel. Dus het lag voor de hand om naar een patroon van een vestje te kijken. Ik vond een gratis patroon van Berroco.

Wearing a pair of bright green shoes

I didn't want to reject the embroidery of the Rowan Pattern. Therefore I used the embroidery design and changed thoroughly it so I could use it on the cardigan. I also decided to use brighter colors.

Het borduurwerk van het Rowan patroon wilde ik niet achterwege laten. Daarom heb ik het borduurontwerp van Rowan drastisch aangepast, zodat ik het kon gebruiken voor het vestje. Ook koos ik voor fellere kleuren.
Above: original embroidery pattern, below: changes I made

Knitting the cardigan went quite fast. The instructions were very clear. The hardest part was the embroidery. I don't have a lot of experience with embroidery, and it's not something I like to do every day. I took a lot of breaks, knitting other things, instead of finishing this cardigan.

Het breien ging vlot, want de instructies waren helder. Het moeilijkste was het borduurwerk. Ik heb niet veel ervaring met borduren, en het is niet iets wat ik graag elke dag doe. Ik heb het borduurwerk vaak voor langere tijd weg gelegd en ging bezig met andere breiprojecten. Hierdoor duurde het nog langer voordat het vestje klaar was.Embroidering both front pieces was terribly difficult. I  first embroidered the left front piece and then started with the other.  Duplicating the pattern to the other side was a real challenge. It really discouraged me to work on this cardigan on a regular basis. But somehow I managed through both front pieces and then I felt really motivated to finish the back as soon as possible. 

Het borduren van beide voorpanden was vreselijk moeilijk. Ik begon met het linker voorpand en daarna met de andere. Exact hetzelfde borduren op het andere voorpand was echt een uitdaging. Het heeft me ontmoedigd om hier dagelijks mee bezig te zijn. Maar toch is het me gelukt om beide voorpanden af te krijgen. Daarna had ik genoeg motivatie om het achterpand zo snel mogelijk af te krijgen.


I have this pink vintage skirt for years in my closet, but don't wear it much. I didn't had to proper garments to make a outfit with this skirt. But when I was working on my cardigan I knew it would be great to pair it with my pink skirt. Getting the right shoes was a bit tricky. I've been searching and searching for a year, but couldn't find anything within my budget. Until a month ago. I found even two 2 pairs of shoes that I could wear with my outfit!

De roze rok is vintage en heb ik al jaren in mijn kast hangen. De rok heb ik niet veel gedragen. Ik wist gewoon niet wat ik erbij kon dragen. Maar toen ik met het vestje bezig was, wist ik dat de roze rok hier goed bij paste. Het vinden van de juiste schoenen was lastig. Ik heb een jaar gezocht naar geschikte schoenen die ook nog eens binnen mijn budget pasten. Een maand geleden was het dan eindelijk gelukt en ik vond niet 1 paar maar 2 paar schoenen! 

Which shoes do you like best with this outfit? 
Welke schoenen vind jij het leukst staan?

7.6.13

Finished Simplicity 2043

13 comments:
I planned on finishing this dress earlier this week, but I couldn't because my sister in law and her husband got a little baby girl! When we got the phone call we went to them to see the little one. She's so tiny, unbelievable! Luckily, I had some this time this morning to finish the belt and sew on the buttons.

Eigenlijk had ik de jurk al eerder al willen maken, maar dat was niet gelukt omdat mijn schoonzusje en haar man een baby hebben gekregen. Het is een meisje! Toen we het telefoontje kregen zijn we 's middags op bezoek geweets. Ze is zo klein, ongelovelijk! Gelukkig had ik vandaag wel tijd om de jurk af te maken. 


I'm not really a summer person, but to get more in the summer mood I wanted to make a 50s summerdress. I used Simplicity 2043.  It's one of the first vintage patterns I bought years ago, but never made it.

Ik ben niet echt een zomerliefhebber, maar om toch wat meer in de stemming te komen besloot ik om een jaren 50 zomerjurk te maken. Het patroon dat ik heb gebruikt is simplicity 2043. Het patroon had ik al een aantal jaren, het was een van de eerste vintage naaipatronen die ik heb gekocht. En in al die tijd heb ik het patroon nooit gemaakt.

Source


 I really love this pattern. The dres has many lovely details. It has a wide pleated skirt with side pockets. There are pleats at the front and back waist. The front shoulder seam is gathered. I love the notched collar and the  button closure.

Het patroon vind ik echt heel erg leuk en heeft veel mooie details. De rok heeft plooien en zakken in de zijnaad. Er zitten plooien in de taille van het voor- en achterpand. Ik ben altijd al gek geweest op dergelijke kragen en een mooie knoopsluiting. 

Skirt pleats, collar and front opening with buttons

The instructions are in German including a sheet with German - Dutch translations. My German isn't that good, I tried to read the instructions, but it took too much time.  I decided to put the instructions aside.

De uitleg was in het Duits, inclusief een pagina met een Duits - Nederlandse woordenlijst. Mijn Duits is niet echt goed, dus het lezen van de instructies ging wat lastig. Daarom besloot ik om de instructies maar te negeren en mijn eigen weg te gaan. 

Buttons and pocket

I haven't changed the pattern a lot. Officially you should use 3 inches for the hem, I used only 2 because I wanted the skirt a little bit longer. It's so nice to sew something without making 3 muslins and altering it. 

Ik heb niet veel aan het patroon veranderd. Officieel hoor je 7,5 cm voor de zoom te gebruiken, ik heb slechts 5 cm gebruikt. De rok wilde ik toch iets langer hebben. Het is echt fijn om af en toe iets te maken zonder tig muslins en aanpassingen.

Inside out and hems
Because the fabric is a bit sheer I decided to line the dress. I could go for underlining the pieces, but I'm not really a big fan of that. I think I do something wrong, because I never get the 2 layers smoothly together. Anyway, I think lining your garment is the best way to finish your garment, it looks so neat and clean in my opinion.

De stof is een beetje doorzichtig, daarom heb ik besloten om een voering te maken. Je kan ook twee lagen stof aan elkaar stikken en die vervolgens als een laag behandelen, maar ik vind dat vaak niet zo mooi worden. Ach ja, de mooiste afwerking is toch om een voering in een kledingstuk te zetten.


Making the fabric covered belt was new to me. I think it looks well for a first time, but I'm not fully satisfied. I practiced making the eyelets 3 times before doing the real thing and the all looked nice. When I did the first eyelet in the belt the ring slipped so it's bit bumpy because I hammered on it. 

Dit was de eerste keer dat ik zelf een riem maakte. Voor een eerste keer is het best aardig gelukt, maar helemaal tevreden ben ik niet. Toen ik aan het oefenen was met de nestelringen ging het goed. Maar toen ik de eerste ring met een hamer in de riem sloeg  verschoof het ringetje. Waardoor er nu een deuk in het ringetje zit.


Choosing the belt fabric and buttons was quite hard. At first I didn't really know what colors to use. Green, Purple, Pink? Or the same fabric of the dress? I went to a notions/fabric shop, and soon enough my choices were very limited. There was no suitable fabric and the only buttons I liked were pink and white. In the end I ended up with pink buttons and I had some dress fabric left to make a belt out of it.

Het uitzoeken van de knopen en de stof voor de riem was nogal lastig te zijn. Eerst wist ik echt niet welke kleuren ik wilde gebruiken. Groen? Paars? Roze? Of misschien dezelfde stof als de jurk? Ik ging naar een stoffenwinkel en al snel bleek dat ik eigenlijk niet zoveel keuze had. Er was geen geschikte stof voor de riem. En van de knopen vond ik alleen de roze en witte mooi. Uiteindelijk heb ik besloten om de riem van dezelfde stof als de jurk te maken en roze knopen te gebruiken.


All in all, I'm very happy with my dress. It fits well and is very comfortable to wear. Because I used cotton for both the dress and the lining it's perfect for summer :) And also, the flowers are very summery!

Al met al, ben ik best tevreden met de jurk. Hij zit goed en draagt comfortabel. Omdat ik katoen voor de jurk en de voering heb gebruikt is de jurk perfect voor de zomer :) En dan heb ik het nog niet eens over het zomerse stofje gehad!