26.6.13

Liebster Award

Recently I received 3 nominations for a Liebster Award. Danielle, Cherise & Diane thank you very much for nominating me!

Onlangs ben ik 3 keer genomineerd voor de Liebster Award. DanielleCherise & Diane bedankt voor jullie nominaties!Here are the answer of the questions. Because I've been nominated 3 times I mixed the questions.

Hier zijn mijn antwoorden op de vragen. Omdat ik dus 3 keer ben genomineerd heb ik de vragen gecombineerd.

1. Five words that describe me: 
Chaotic, perfectionist, stickler, vegetarian, creative

1. Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Chaotisch, perfectionistisch, doorzetter, vegetariërs, creatief

2. What accomplishment are you most proud of?
Getting my master degree. It was quite a struggle, but I'm really happy I made it and didn't drop out like I wanted so many times.


2. Op welke prestatie ben je het meest trots?
Ik ben het meest trots op het behalen vam mijn bul. Het was zeker niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik het heb gered. Ik heb vaak op het punt gestaan om te stoppen.

3. What's the most daring thing you've ever done? That must be the canyoneering I did in Slovenia a few years ago. I was scared to death! 3. Wat is het meest gedurfde dat je ooit hebt gedaan?Dat moet het canyoning zijn dat ik een aantal jaren geleden in Slovenië heb gedaan. Het was zo eng!

4. Why, when and where did you first learn to sew/knit/etc?As a child I was always fasciniated with the sewing machine of my mum. I thought it was quite interesting. I'm not sure how old I was but at a certain point I started making my own barbie doll clothes by hand. I didn't like all the pink barbie clothes! When I was in the first year of high school I attended a sewing class and started making my own clothes. During high school I had a quite alternative style so to get what I want, was making it myself. 

I learned to crochet about 5 years ago, I wanted to do something creative which was easier to get started with compared to sewing. Something I could do while watching a movie for example. From there I made the step to learn how to knit. I think I did my first knitting project 2 years ago. I'm so glad I learned it, because now I'm able to make all those lovely vintage sweaters and cardigans!

4. Waarom, wanneer en waar heb je geleerd te naaien/breien/etc.?Als kind was ik al gefascineerd door de naaimachine van mijn moeder. Ik vond het allemaal reuze interessant. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was, maar op een zeker moment maakte ik mijn eigen barby kleertjes. Ik vond al dat roze niet zo leuk. Tijdens het eerste jaar van de middelbare school, volgde ik naailes en begon ik met het maken van mijn eigen kleding. Ik had toen ook een alternatieve kledingstijl en kon vaak niet goed slagen in de winkels. Dus maakte ik het zelf. 


Ongeveer 5 jaar gelden heb leren haken. Ik wilde graag iets doen wat ik makkelijk kon oppakken. Iets wat ik kon doen als ik een film keek. Daarna maakte ik de stap naar het breien. Ik denk dat ik ongeveer 2 jaar geleden heb leren breien. Ik ben zo blij dat ik heb leren breien, want nu ben ik in staat om zelf al die prachtige vintage truien en vestjes te maken!

5. What inspires you the most in your craft?
I can draw inspiration from many things like movies, nature,  music, persons, other blogs, pinterest, ecc.

5. Wat inspireert jou als je iets maakt?
Er zijn veel dingen die me inspireren zoals films, natuur, muziek, personen, andere blogs, pinterest, etc.

6. What is your favourite style era and what do you love about it the most?

Each era has there things I love. But I think my favourite eras are the 30s, 40s, and 50s. I love the strong silhouettes, the tailoring, the pleating and gathers, puffed sleeves of the 30s and 40s. I love the glamorous dresses of the 50s, the circle skirts, the softer silhouettes, but also the wiggle dresses.
It's all classy, stylish and elegant!

6. Wat is you favoriete perioden qua style en wat vind je het mooist eraan?

Elke periode heeft wel iets vind ik. Mijn favoriete periodes zijn de jaren 30, 40 en 50. Ik hou van de sterke sihouetten, het vakmanschap, de plooien, de pofmouwen van de jaren 30 en 40. Ik hou van de glamoureuze jurken van de jaren 50, maar ook de cirkelrokken, de zachte belijningen en de aansluitende jurken.

7. Where do you mostly get your clothes i.e. do you make them, get them thrifted or buy them new?
I can't remember when I bought my last piece of clothing in a store. Most of my clothes I make myself or buy second hand. 

7. Hoe kom je aan je kleding? Maak je ze zelf, koopje ze tweedehands of nieuw?
Ik weet niet meer wanneer ik voor het laatst iets in de winkel heb gekocht. Het meeste maak ik zelf of koop ik tweedehands.

8. If you could give any piece of advice to someone that you've learned about anything, what would it be?
Be prepared, be patient and enjoy the learning process!

8. Wat zou je iemand adviseren die je net iets hebt geleerd?
Een goede voorbereiding is het halve werk, heb geduld en geniet van het leerproces!

9. What is your best talent?
I'm not sure if this count as a talent but I think because I have a lot of persistence I get much more accomplished then when I had less persistence. When I got something in my mind, I can't  put it away. I need to master that new skill of finish that project. Sometimes it can be quite tiresome, but this way I already learned a lot.

9. Wat is je grootste talent?
Ik weet niet of dit een talent is, maar ik denk dat ik veel aan mijn doorzettingsvermogen heb gehad. Als ik iets in mijn hoofd heb, bijt ik me vast totdat het me is gelukt. Soms is het wel wat vermoeiend, maar ik heb zo ook al veel geleerd en gedaan.

10. What is one skill or talent that you wish you had?
I really would learn some draping techniques. This is one field of sewing I don't have any experience in at all!

10. Welk talent of vaardigheid zou je willen bezitten?
Ik zag graag bepaalde moulagetechnieken (draperen) willen leren. Hier heb ik totaal geen ervaring in.

11. Wat is your favourite or least favourite thing about blogging?
Getting comments! It feels so good to know that people read my blog, haha! I don't like adding pictures to my blogposts. It's time consuming. Selecting the pictures, resizing them  and getting them in the right place in my post. Sometimes Blogger puts my pictures in totally different places then I inteded to :S

11. Wat vind je het leukst en minst leuk aan bloggen?
Het ontvangen van reacties! Het voelt zo goed te weten dat mensen je blog lezen! Ik vind het toevoegen van foto's het minst leuk. Het kost veel tijd om de foto's uit te zoeken, te verkleinen en ze toe te voegen aan mijn blogpost. Soms heeft Blogger wat kuren en zet ie de foto's helemaal verkeerd :S

So now it's time for the really fun part: nominating other bloggers!

Nu is het tijd voor het leukste onderdeel: Andere bloggers nomineren!

Joanna has a great collection of vintage garments and she also started sewing her own clothes recently! 

Joanna heeft een grote vintage kleding collecte en ze is ook onlangs begonnen met het maken van haar eigen kleding!

Source
The writer of this blog is a very talented seamstress/costumier. I immediately fell in love with this dress:

De schrijfster van deze blog is een zeer getalenteerd naaister. Dit is een van mijn favoriete jurken die ze heeft gemaakt:
Source
Inge makes really cute dresses! I really love her recently finished Cambie Dress! She is also very honest and down to earth when she writes about her sewing projects.

Inge maakt hele mooi jurkjes! Onlangs maakte ze een Cambie Dress en die is zeer mooi geworden! Ze schrijft altijd eerlijk en nuchter over haar naaiprojecten.

Source
Erika is also a very talented sewist! I love her retro style! I love reading about how she accomplishing new skills or projects like her jersey sewing and her self drafted pants!

Ook Erika is een zeer getalenteerde naaister! Ik ben weg van haar retro style! Ik lees graag haar berichten over hoe ze nieuwe vaardigheden leert, zoals haar tricot avonturen en haar zelf getekende broekpatroon!

Source
This woman has some persistence! Recently she has been busy getting the perfect trousers. It's quite a journey and I love reading her blogposts about the progress. 

Deze vrouw heeft veel doorzettingsvermogen! Al enige tijd is ze bezig om de perfecte broek te maken. Ze heeft al een behoorlijke weg afgelegd en ik lees graag haar berichten over de voortgang.

Source
Questions:
1. What is your favourite garment (vintage or handmade)?
2. Why did you start sewing?
3. What do you love most about sewing and what is your least favourite thing to do?
4. What skill would you like to improve?
5. What is your favourite sewing book?
6. What garment would you like sew but is (at this moment) out of reach for you?
7. What other crafts do you like to do?
8. Are you planning your sewing projects ahead? (for a season, a year, ecc.)
9. Which sewing project or pattern would you like to give another try? And why?
10. What is your favourite accessory to complete your outfit?   
11. What color(s) suits you best?

Vragen:
1. Wat is je favoriete kledingstuk (vintag of zelfgemaakt)?
2. Waarom heb je leren naaien?
3. Wat vind je het leukst aan naaien en wat vind je minder leuk?
4. Welke techniek/vaardigheid zou je willen verbeteren?
5. Wat is je favoriete naaiboek?
6. Wat zou je willen maken, maar (is op dit moment nog) te moeilijk voor je?
7. Wat voor andere creatieve hobby's heb je?
8. Maak je een planning voor je naaiprojecten? (per seizoen of voor een heel jaar bijvoorbeeld)?
9. Welk naaipatroon of project zou je nog wel een keer willen doen? En waarom?
10. Wat is je favoriete accessoire om you outfit af te maken?
11. Welke kleur(en) staat/staan je het mooist?

7 comments:

 1. Well done! Interesting answers, have learnt some things about you. Blogger moves my photos sometimes too!

  ReplyDelete
 2. How fun! Happy congrats to on all three nominations, dear gal (I was tapped a few months back twice for this award, too, and really need to do a post about it one of these days). I loved reading your answers and learning more about you. The five words that you picked to describe yourself were particularly interesting (I tend to be a perfectionist, too - but I've gotten better at curbing that, if it becomes too strong an urge, as I've gotten older). I list the same decades as my favourite era, too (especially the 40s and 50s).

  Big hugs,
  ♥ Jessica

  ReplyDelete
  Replies
  1. Love to read your post about the Liebster Award!

   Being a perfectionist can be both a blessing and a curse! At least that is how I experience it. But I'm dealing better with it then years ago :)

   Delete
 3. That was a fun read, I went canyoning in Slovenia TOO!! It was scary as hell jumping into those tiny pools, but Slovenia sure is beautiful!

  ReplyDelete
  Replies
  1. I didn't know what canyoning was, an a friend asked me to join. So I did, men what an experience was that! Slovnia is beautiful! We stayed near the Triglav park and did a lot of hiking. My guy even got to the top of the Triglav mountain.

   Delete
 4. Thank you for nominating me. I'll have to get cracking on the questions. I enjoyed reading yours and also have some new people to add to my blog roll:)

  ReplyDelete

Thank you so much for leaving a comment! I really appreciate it!