23.7.13

WIP: Vogue 6136

12 comments:

It's so hot over here! I hardly do any sewing, just some bits and pieces every now and then. But even with small steps every time you get results!

Het is zo warm! Ik zit nauwelijks achter de naaimachine. Af en toe doe ik een beetje. Maar ook met kleine stapjes krijg je uiteindelijk resultaat!I'm currently working on Vogue 6136. With this sewing project I definitely wanted to make a muslin. It's a sewing class assignment and I want the result to be good. I also don't have a lot of experience with pin tucks, so some extra practice wouldn't hurt me at all!

Momenteel ben ik bezig met Vogue 6136. Van deze blouse wilde ik perse een proefmodel maken. Het is een opdracht voor naailes, dus ik wil natuurlijk wel dat het allemaal goed gaat. Ook wilde ik oefenen met de plooitjes, aangezien ik dat nog niet heel veel heb gedaan.

I always finish just one sleeve to save time

The blouse has also lace insertions, as you can see at the illustration of the pattern envelope. I haven't used lace yet for this muslin. But I also want to practice that. The problem is, I don't have suitable lace in my stash. So, now I'm a bit on the hunt for the perfect lace. 

Zoals je op de afbeelding van het patronenhoesje ziet, wordt er ook kant in de blouse verwerkt. Ik heb dit helaas nog niet kunnen oefenen, omdat ik geen geschikt kant thuis heb liggen. Dus nu ben ik druk aan het zoeken naar geschikt kant.


I don't really like sewing pin tucks. It's quite boring and time consuming! I know there are special feeds for sewing machines to make sewing pin tucks easier. They can be quite expensive and that discourages me from spending money on it. I just have to be a bit more careful and patient. 

Het stikken van de plooitjes is niet echt leuk werk. Het is saai en neemt veel tijd in beslag. Ik weet dat er speciale voetjes zijn om het werk wat makkelijker te maken. Maar de voetjes kunnen vrij prijzig zijn en dat weerhoudt me ervan om een aan te schaffen. Nu moet ik zorgvuldiger te werk gaan en wordt mijn geduld op de proef gesteld.

Luckily Dita is of great assistance

 Each pin tuck uses 0,32 cm of fabric. This means you have to stich 0,16 cm away from the fold. The foot of my sewing machine has a 0,25 cm line if you don't change the position of the needle. I relocated the needle to the right to make the distance smaller. This way I can use the 0,25 cm line on my foot as a guide but stitching only 0,16 cm from the fold. I hope this makes sense!

Elk plooitje heeft 0,32  cm stof nodig. Dus als je het plooitje dubbel hebt gevouwen stik je 0,16 cm van de vouw af. Op mijn voetje heb ik een lijn die 0,25 cm aangeeft als je de naald niet verplaatst. Door de naald naar rechts te verplaatsen stik ik op 0,16 cm en kan ik de 0,25 cm lijn als houvast gebruiken. Ik hoop dat ik nog een beetje te volgen ben.


I haven't changed much on the pattern, except adding some length (3 cm) to the bodice and sleeves. But I'm thinking about removing it, because it's a bit too puffy for my taste. The neckline will be deepened as well, it's way too tight now. 

Ik heb niet veel aan het patroon veranderd. Ik heb alleen wat lengte (3 cm) toegevoegd aan het lijfje en de mouwen. Maar ik denk eraan om dit weer terug te draaien, want het wordt wel erg pofferig. De halslijn moet ook uitgediept worden, want die is  nu veel te strak. 


Next step is finding suitable fabric, lace and buttons. I have a fabric in my stash which I would love to use, but I don't think I will find lace in the same color. But maybe, I will be lucky! 

De volgende stap is het vinden van geschikte stof, kant en knopen. Ik heb een mooi stofje hier liggen, maar ik weet niet of ik kant kan vinden in die kleur. Maar misschien heb ik geluk!

Salem chilling near my serger and keeping an eye on what I'm doing

Have you ever sewn pin tucks? Do you have any tips?
Heb jij al eens van deze plooitjes gestikt? Heb je nog advies?

17.7.13

Coats

14 comments:
I know it's summer, but lately I've been thinking a lot about sewing projects, which I want to sew this autumn and/or winter. On top of my list is a coat for my mother in law and a coat for me. My winter coat is falling apart and I really need a new one.

Ik weet dat het zomer is, maar de laatste tijd heb ik veel nagedacht over naaiprojecten die ik wil gaan maken in het najaar. Bovenaan het lijstje staat een jas voor mijn schoonmoeder en een jas voor mij. Mijn winterjas valt nog net niet uit elkaar van ellende en is nodig aan vervanging toe.

Lutterloh 1941 coat pattern
I've been thinking about drafting the coat pattern myself, using a Lutterloh 1941 pattern as a guide. Or using my 30s coat pattern drafting book (I really need to blog about this book, because it's so great),  but I think it's a bit too ambitious. Because sewing a coat, with all the tailoring I want to be done, is already a huge amount of work. And, I have to sew not one but two coats.

Ik heb gedacht aan het zelf tekenen van een patroon, met behulp van het Lutterloh 1941 patronenboek. Of  om mijn patronenboek met jaren 30 jassen te gebruiken (dit is echt een geweldig boek en ik zou hier echt eens een over moeten schrijven), maar ik denk dat dat erg ambitieuze plannen zijn. Er zit veel werk in, zoals pikeren, de zakken e.d, en het gaat natuurlijk om twee jassen.


Box coat (Source)

Therefore I have been searching for the perfect coat pattern the past couple of months. It's very hard to find a coat pattern you like in the right size and for a reasonable price! Most tailored coat patterns are quite expensive. Box coats are cheaper, but I don't want a box coat, I don't like them as much as a tailored one.

Daarom heb ik de laatste maanden mijn ogen goed open gehouden voor het perfecte patroon. Het is nogal lastig om een vintage patroon van een jas te vinden, in de juiste maat voor een redelijke prijs. De meeste patronen van getailleerde jassen zijn behoorlijk aan de prijs. Je hebt ook patronen van ruimvallende jassen die vaak goedkoper zijn, maar die vind ik niet zo mooi.

My new coat pattern Source
But my search has been paid of. It was yesterday that my eye caught the perfect coat pattern, Simplicity 2865! I'm so happy! It's a tailored 30s coat, with a notched collar and welt pockets.

Gelukkig heeft mijn zoektocht resultaat gehad. Gisteren vond ik dan eindelijk het perfecte patroon, Simplicity 2865! Ik ben er helemaal blij mee! Het is een patroon uit de jaren 30 van een getailleerde winterjas, met een reverskraag en gepaspoilleerde zakken.

Source
Although I'm not starting sewing those coats yet, I will read 'Tailoring, the classic guide to sewing the perfect jacket'. And I have to think about padding, which notions I need, ecc.

Alhoewel ik voorlopig nog niet met de jassen aan de slag ga. Wil ik wel alvast wat voorbereiding gaan doen. Het boek 'Tailoring, the classic guide to sewing the perfect jacket' wil ik gaan bestuderen. Daarnaast wil ik nadenken over welke technieken en fournituren ik wil gaan gebruiken.

Have you been thinking about autumn/winter sewing plans?
Hebben jullie al nagedacht over naaiprojecten voor de herfst en winter?

15.7.13

Meeting Joanna

16 comments:
The last couple of months I've been emailing a lot with a blogger from the US and this resulted in a lovely day in Utrecht. Joanna (Dividing Vintage Moments) had planned  a holiday in the Netherlands and when she discovered I live in the Netherlands we thought about meeting each other. But besides writing about meeting up we also wrote about interests like sewing and vintage. Somehow we started writing about vintage hair styling and ended up writing about Madame de Pompadour

De afgelopen maanden heb ik veel contact gehad met een blogger uit de VS. En dit heeft geresulteerd in een geweldige dag in Utrecht. Joanna (Dividing Vintage Moments)  had haar vakantie in Nederland gepland en toen ze erachter kwam dat ik uit Nederland kom ontstond het idee om elkaar te ontmoeten. We mailden over hoe en wanneer we elkaar konden ontmoeten, maar ook over onze interesses zoals vintage en naaien. Op een zeker ogenblik hadden we het over vintage haarstijlen en kwam Madame de Pompadour ter sprake.


We both wanted us hair styled by Robin, the owner of Madame de Pompadour and the idea originated to meet at the hair salon, have a lunch and visit some vintage shops. And this happened last wednesday! And I loved it, I had such a wonderful day! 

We wilden beide ons haar laten stylen door Robin, de eigenaresse van Madame de Pompadour. Het leek ons een goed idee om elkaar in de salon te ontmoeten en ons haar daar te laten doen. Daarna konden we lunchen en nog een beetje winkelen. En dit heeft allemaal afgelopen woensdag plaats gevonden! En het was superleuk!

@ Madame de Pompadour

So we started our day at the hair salon. I wanted a 30s inspired hairstyle and Joanna went for a fabulous 40s hairdo. What can I say? Robin really knows her stuff! She's a very good hairdresser/hair stylist! She really takes her time and the salon looks so nice!  I can really recommend her to everyone who wants their hair cut or wants vintage styled hair. She really is amazing!

We startten onze dag bij de haarsalon. Ik wilde graag jaren 30 krullen en Joanna ging voor een jaren 40 kapsel. Wat kan ik zeggen? Robin is een echte vakvrouw! Ze heeft echt supergoed werk geleverd! Ze neemt echt de tijd voor je en de salon ziet er erg mooi uit! Ik kan haar zeker aan iedereen aanbevelen. Voor vintage gestyled haar, maar ook voor een knipbeurt. Ze is echt super!

Shop with antique/vintage postcards 

When we were ready, we did some shopping and had a lunch. We visited a little shop with vintage/antique postcards and photographs. We had a really good time in the shop and we both bought some lovely postcards and photo's. We grabbed a lunch at the Springhaver Theater and then we realised we didn't have much time left to visit some vintage shops. So we wandered a bit around and took some pictures of our new hairdos. 

Toen we klaar waren, gingen we winkelen en ergens lunchen. We kwamen langs een klein winkeltje met oude ansichtkaarten en foto's. Het was een knus winkeltje en we zijn hier beide goed geslaagd. Daarna gingen we naar het Springhaver Theater om te lunchen. Daar realiseerden we ons dat we niet echt tijd meer hadden om nog meer winkels te bezoeken. Dus we besloten om nog een beetje rond te lopen en foto's te maken. 

Springhaver Theater

Joanna is so nice and generous! She really spoiled me! She brought so many presents from the us. Lots of vintage sewing notions, like zippers and buttons. I also got some Hug Snug seam binding, something (as far as I know) which is not available in the Netherlands. And she also brought me my favourite foundation, my shade has been discontinued for some time now.

Joanna is echt heel aardig en zo gul! Ze heeft me echt verwend! Ze heeft veel cadeautjes vanuit de VS voor me meegenomen. Veel vintage fournituren zoals knopen en ritsen. Maar ook Hug Snug band, zover ik weet niet in Nederland te koop. En ze heeft mijn favoriete foundation meegenomen, aangezien mijn kleur niet meer in Nederland te verkrijgen is.


I also received a sewing book from the 30s, a vintage and a reproduction sewing pattern, some knitting magazines and a 50s edition of Vogue. I told you she really spoiled me!

Ik heb ook nog een naaiboekje uit de jaren 30, naaipatronen, breiblaadjes  en een editie van Vogue uit de jaren 50 van haar gekregen. Ik zei toch dat ik verwend ben door haar!  


I had a blast of a time! And hopefully we will meet again!
Ik vond het echt superleuk! En hopelijk ontmoeten we elkaar weer!

11.7.13

Finished 1938 Lutterloh Dress

13 comments:
Let me start with telling you that you will see this dress appearing in more blogposts this week. 
The reason is that I met a very lovely blogger and I had to wear my new dress. But more about that later! 

Deze jurk zal vaker langskomen op mijn blog deze week. De reden is omdat ik gisteren met een hele lieve blogger heb afgesproken. En ik moest natuurlijk mijn nieuwe jurk aan. Later zal ik er meer over schrijven!


It seems that most of my sewing projects are having quite a story. This is the one about the 1938 Lutterloh Dress I finished last monday. On the end of may 2012 I wrote the first blogpost about this dress. And  a bit more then 13 months later I was able to finish the dress. 

Het lijkt wel dat de meeste naaiprojecten van mij nogal een verhaal hebben. Deze keer gaat het over een jurk uit mijn Lutterloh patronenboek (1938). Afgelopen maandag was hij dan eindelijk af, maar ik blogde al in mei 2012 over deze jurk. The lutterloh system uses miniature patterns which you can transfer to your own measurements using a special ruler. My first attempt of making the pattern was a big disaster. There were so many fitting issues I didn't know where to start. I decided to do things differently and draft my own pattern. This would be another big challenge because I never drafted raglan sleeves. Luckily my sewing teacher was of great help. 

Het Lutterloh systeem bevat kleine patronen die je naar je eigen maten kan omzetten met het behulp van een speciaal meetlint. Toen ik het patroon omzette naar mijn eigen maten was het resultaat een groot drama. Er waren zoveel problemen met het afpassen dat ik niet wist waar ik moest beginnen. Ik besloot het over een andere boeg te gooien en zelf het patroon te tekenen. Dit was wederom een grote uitdaging want ik had nog nooit een raglanmouw getekend. Gelukkig kon mijn naaijuf me helpen en ben ik dankzij haar een heel eind gekomen.


I think I made about 5 muslins before starting with the real thing. I had this lovely floral fabric in my stash, which would be perfect for the dress. But it's very slippery. To control the fabric I basted every piece together before stitching the seams. That was quite time consuming but it worked out very well. When I hemmed the skirt I didn't have any problems but hemmning the sleeves was very difficult. It was very hard to get a straight hem. In the end, with help of my boyfriend, I kind of created straight hems, but they're still not perfect. 

Ik denk dat ik 5 proefmodellen heb gemaakt alvorens ik met de 'echte' jurk begon. Ik had nog een mooi bloemenstofje liggen, die perfect voor de jurk zou zijn. Het nadeel is dat het nogal een glibberstofje is. Om toch wat controle over de stof te hebben, heb ik alle delen vast geregen voordat ik de naden vast stikte. Het kostte wat tijd, maar het maakte het naaien wel gemakkelijker. Toen ik de rok zoomde ging dat verbazingwekkend goed, maar het zomen van de mouwen was een ander verhaal. Mijn vriend heeft uiteindelijk geholpen om de zomen een soort van recht te maken. Ze zijn niet perfect, maar dit was het beste wat ik er van kon maken.I also had some difficulties with the neckline. My first idea was to make a bow collar made out of black fabric to match the sash. But I didn't like the result at all. So I removed the collar and just added a seperate bow. But that wasn't great either. I liked it better, but I wasn't fully satisfied yet. When I woke up last sunday I thought about the solution. I added a black trim around the neckline. It's more subtle then the collar and I think it looks great! 

Ik had ook wat problemen met de halslijn. Mijn eerste idee was om een zwarte kraag met strik te maken. De strik zou mooi bij de tailleband passen. Het resultaat was minder geslaagd. Dus ik heb de kraag eraf gehaald en een losse strik toegevoegd. Dit was wel beter, maar ik was nog niet helemaal tevreden. Toen ik afgelopen zondag wakker werd, kreeg ik ineens een ingeving. Ik had nog wel een zwart bandje liggen en die zou wel mooi langs de halslijn staan. Het is wat subtieler dan de zwarte kraag en ik ben tevreden met het eindresultaat.


My boyfriend took some pictures in the garden of my in laws. And Bear wanted to be in the pictures as well! Oh, and my hair sits so lovely! I totally love it! But I will also reveal more about my hair in one of the upcoming blogposts!


Mijn vriend heeft de foto's genomen in de tuin van mijn schoonouders. En Bear wilde ook graag op de foto! Oh, Ik ben zo blij met mijn haar! Maar ook daar zal ik later deze week meer over schrijven!

6.7.13

Collar or no collar?

4 comments:
After a night of sleep I decided to remove the collar, make face and add a separate bow. I also asked my boyfriend what he liked better, collar or no collar? And he agreed with me, the collar has to go! He agreeing with me doesn't happen often!

Na een nachtje slapen heb ik besloten om toch de kraag eraf te halen. In plaats daarvan heb ik een beleg gemaakt en een losse strik. Ik heb ook aan mijn vriend gevraagd wat hij mooier vond. En hij was het met me eens, de kraag moest eraf. En dat gebeurt niet vaak, dat hij het met me eens is!This is the dress with collar. I don't know what it is, but I think the black collar is too much compared with the fabric of the dress. Also the black fabric is quite stiff, so it's hard to get a nice bow. 

Dit is de jurk met kraag. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat het zwart te overheersend is vergeleken bij de rest van de jurk. Ook is de zwarte stof een beetje stug, dus is het lastig om een mooie strik te maken.

Source
This is the dress I found on  Etsy and inspired me. It has a lovely V-neck and two cute bows.

Dit is de jurk die ik op Etsy vond en mij inspireerde. Het heeft een mooie V-hals en twee schattige strikjes.And this is my dress without the collar. I like it much better this way. If I had enough fabric I could have made a collar of the floral fabric, as the Lutterloh illustration has. But I only have a few scraps left.

Maybe I will add a second bow, I'm not sure yet. 

I just used a black belt for the picture, but I want to make a bigger one

En dit is de jurk zonder de kraag. Ik vind het zo veel beter. Als ik genoeg stof over had gehouden ,dan had ik de kraag nog uit de bloemenstof kunnen maken, maar ik had slechts enkele stukjes over.

Misschien dat ik nog een tweede strik ga toevoegen.

Ik heb voor de foto een zwarte riem gepakt, maar ik wil eigenlijk een bredere maken.


What do you think?
Wat vinden jullie?

EDIT: This morning I woke up and knew what was missing. Although the second version of the neckline is better there is still something missing. You will see what it is when I will show you the finished dress!

EDIT: Vanmorgen werd ik wakker en wist ik wat nog miste. Alhoewel ik de 2e versie van de halslijn een stuk beter vind, mist er naar mijn idee nog iets. Ik laat het zien wanneer ik de jurk af heb en een blogje erover ga schrijven!

5.7.13

Work in Progress and our new buddy

5 comments:
I've done quite some knitting lately! It's going very well!  I made a last minute change to the Fair Isle pattern. I used yellow between the red flower leaves, instead of green as the knitting pattern suggested. I think the yellow color makes the red flowers more interesting. The colors are more balanced this way. You see some puckers, but blocking will do the trick and will egalize the knitwork. 

Ik heb nogal veel gebreid de afgelopen tijd! Het gaat vrij goed! Op het laatste moment heb ik toch nog wat veranderd aan het kleurenschema. In plaats van groen tussen de rode bloemetjes heb ik geel toegevoegd. Ik denk dat het geel dit deel van het patroon interessanter maakt. 


I also made some progress with the 30s Lutterloh dress. I hope to finish the dress this weekend. The sleeves are a bit long, so I wnat to make them a bit shorter. I'm not sure about the bow collar. I'm thinking of removing the collar, make a facing and add a seperate black bow. Like the dress on the right on the collage below. What do you think?

Ook heb ik voortgang geboekt met de jaren 30 Lutterloh jurk. Ik hoop de jurk dit weekend af te maken. De mouwen vind ik nu nog een beetje te lang, dus die wil ik nog inkorten. Ik ben nog niet helemaal tevreden met de kraag. Ik zit eraan te denken om de kraag weg te halen en een beleg te maken en een zwarte strik te maken. Zoals de jurk rechts op de afbeelding hieronder.
Wat denken jullie?

Last but certainly not least, I want you to present our new buddy, Bear. Since a few weeks we are the owners of this very cute Bernese Mountain Dog. He's 1,5 years old, but we know him since he was a pup. He belonged to my sister, but unfortunately, due circumstances, she wasn't able to give him the attention he deserves. We are very happy with Bear!

En als laatste wil ik jullie nog even kennis laten maken met Bear. Sinds een aantal weken zijn wij de eigenaren van een Bernere Sennen. Hij is 1,5 jaar oud, maar we kennen hem als sinds hij een pup was. Hij was van mijn zusje, maar door omstandigheden kon ze hem niet meer de aandacht geven die hij verdient. 
We zijn erg blij met Bear! 


Have a nice weekend!
Een fijn weekend toegewenst!