30.10.13

Flea market finds Part I

10 comments:
Last sunday I went to a fleamarket with my mother in law. Last time I went to a fleamarket I didn't find anything, but this time was different!

Afgelopen zondag heb ik met mijn schoonmoeder een vlooienmarkt bezocht. De laatste keer was niet zo'n succes, maar nu had ik meer geluk!


I have a kind of a weak spot for petit point needlework. So I came home with some comb holders, a small mirror and a manicure set, all decorated with lovely embroidered flowers. 

Ik heb een zwak voor petit point borduurwerk. En dus kwam ik thuis met twee hoesjes voor kammen, een spiegeltje en een manicuresetje met geborduurde bloemen.


I picked up two vintage bags. One is a bag with petit point needlework (I told you I have a weak spot). The other one is a dark brown leather bag. This one is a bit damaged, but I hope the cobbler can repair it.

Ik heb twee vintage tasjes gevonden. Het eerste tasje heeft borduurwerk (Ja, ik heb een zwak hiervoor). Het andere tasje is van donkerbruin leer. Het is op bepaalde plekken beschadigd, maar ik hoop dat een schoenmaker de tas kan oplappen. 


These vintage glasses were a great deal! I've been looking for a pair of vintage glasses for some time now, but they were too pricey. This time I was lucky. 

Deze bril was een goede vondst! Al een tijdje was ik op zoek naar een dergelijke bril, maar ik vond ze te duur. Nu had ik meer geluk.


And I found a huge lot of knitting needles in a wide range of sizes! 

En dan vond ik ook nog een hele set breinaalden in verschillende maten. 


What are your latest fleamarket finds?
Wat zijn jouw vlooienmarkt vondsten?

22.10.13

Woohoo I finished my Lutterloh dress!

45 comments:
Ok, I'm a bit excited! After all those weeks of pattern drafting,  making muslins, sewing, loosing my sewing mojo after a break, I finished my Lutterloh dress!! And I'm so happy with the result! I just needed to dress up although I don't leave the house today except for walking with Bear. But sometimes it's just fun to dress up with no particular reason :) And this dress just deserves it!

Ok, ik ben een beetje enthousiast! Na al die weken van patroon tekenen, proefmodellen maken, naaien, geen zin in naaien hebben, heb ik toch eindelijk mijn Lutterloh jurk afgekregen!!! En ik ben erg blij met het resultaat! Ik moest me gewoon mooi aankleden, ook al ga ik de deur niet uit vandaag. Behalve dan om Bear uit te laten. Maar soms is het gewoon leuk om even lekker te tutten :) En de jurk verdient het!

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea

When I got my Lutterloh 1941 book, this was one of my favourite dresses. The silhouette is very flattering with the double V-shaped yoke, puffed sleeves and wide skirt. In case you haven't followed my journey, here is the illustration from the book:

Toen ik voor het eerst in het Lutterloh boek (1941) keek, was dit een van mijn favoriete jurken. Het model is zeer flatterend, met de dubbele V-vormige pas, de pofmouwen en wijde rok. Als je mijn voortgang van deze jurk niet hebt gevolgd, hieronder de afbeelding uit het boek:

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea


I used my sloper pattern to draft the pattern of this dress.  I used the miniature pattern from the book as a guide while drafting the pattern. The book has little to no sewing instructions, so every step you have to plan by yourself.

Ik heb mijn basispatroon gebruikt om het patroon van de jurk te tekenen. De patroontjes die in het boek zitten heb ik gebruikt als voorbeeld. Het boek bevat geen nauwelijks werkbeschrijvingen van de patronen. Dus elke stap moet je zelf uitdenken. 

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea

As you can see the dress has lots of details, like the lace and the bow.  I tried to recreate this dress as closely as possible. And that wasn't easy. Especially when it comes to the sleeves. In the picture you see the cuff isn't straight, but it runs into a point. Also the cuff is incorporated in the sleeve, as you can see here:

Zoals je kan zien heeft de jurk veel details, zoals het kant en de strik. Ik heb geprobeerd de jurk zo goed mogelijk na te maken. En dat was niet altijd makkelijk. Vooral als het om de mouwen gaat. Op de afbeelding zie je dat het manchet in een punt loopt. Daarbij is de manchet samengevoegd met de mouw, zoals je hier kunt zien:

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea

It took many muslins and alterations to get recreate the sleeve pattern. And in the end I wished I went for a straight cuff, because the effect is so little compared to all the effort I put into it. But I shouldn't complain.

Het kostte een aantal proefmodellen en aanpassingen om het mouwpatroon na te maken. Achteraf gezien had ik beter voor een recht manchet kunnen kiezen, want het effect is nauwelijks zichtbaar. Vooral na al de moeite die ik heb gedaan, maar goed ik moet eigenlijk niet klagen.

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea

The illustration shows lace sewn to the buttonhole placket. At first I didn't see it on the illustration, and when I discovered it I didn't like it very much. For me everything has to have a certain symmetry. And I was too far progressed with the dress to add lace to the other side of the placket. Instead I choose to add lace to the lower part of the yoke. 

Op de afbeelding zie je dat er kant aan de knoopsgatensluiting is genaaid. In eerste instantie had ik dit niet gezien. En toen ik het ontdekte was ik er niet echt weg van. Ik hou van een bepaalde symmetrie en dat zou betekenen dat ik dus aan beide kanten van de sluiting kant wil hebben. Maar ik was al te ver gevorderd om dit alsnog te doen. Uiteindelijk heb ik gekozen om kant toe te voegen aan de onderzijde van de pas.

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea

At a certain moment I was a bit unsure about the black buttons and bow. Did it do justice to the dress? But when I tried it on, I knew it was right. 

Op een bepaald moment was ik een beetje onzeker over de zwarte knopen en strik. Was dit te veel voor de jurk? Maar toen de jurk af was en ik hem aanpaste, wist ik dat het goed was.

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea

Oh, and to show you how happy I am with the dress I added this picture:

Oh, en om te laten zien hoe blij ik ben met het resultaat, heb ik deze foto toegevoegd:

Lutterloh 1941 Dress made by Anthea

If you like to see more about the progress of the dress, you can check this photoalbum on my facebook page.

Mocht je meer willen zien over de voortgang van de jurk, dan kun je dit fotoalbum bekijken op mijn facebookpagina.

17.10.13

The joy of putting an outfit together

8 comments:
It took some time, but finally I've been sewing again! Getting back to sewing after a break is quite hard don't you think? Especially when you left your project halfway finished. Or am I the only one?

Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk gelukt om weer achter de naaimachine te zitten! De draad (letterlijk en figuurlijk) oppakken na een vakantie is best lastig. Vooral als je middenin een project stopt. Of ben ik de enige die hier last van heeft?But the end is near! And with the forsight of completing my sewing project soon I started to think about how to put the outfit together. What shoes do I want to wear? What about jewelry? What shall I do with my hair? Not that I'm a very good with hair styling, but still, I think about it. Do I want to wear a hat? I think you know the thing :)

Maar het einde is in zicht! En dat vooruitzicht ben ik inmiddels ook al bezig met het samenstellen van de outfit. Welke schoenen zal ik erbij dragen? Zal ik sieraden dragen? En wat zal ik doen met mijn haar? Niet dat ik zo goed ben met haar, maar toch. Zal ik een hoedje dragen? Je kent het vast wel :)

So I just leave you with a teaser, a picture with some items I want to use for my current sewing project. Next week I hope to show you my finished garment!

Voor nu heb ik een teaser, een foto met de accessoires die ik wil dragen als het naaiproject af is. Volgende week hoop ik het eindresultaat hier te kunnen tonen!

Till then!
Tot dan!

7.10.13

Cours de Coupe

8 comments:
The past couple of years I've  collected diffent vintage pattern drafting books from differnt era's. I've got books ranging from the 20s til the 50s and it's quite interesting to see different pattern drafting techniques applied to create the patterns. Some of the patterns are quite basic and you see them in every book, like a pleated skirt. But there are also patterns which are reflecting the fashions of that time very well. For a while I've been thinking about dedicating some blogposts to these books, but I never got to it. Until now. 

De afgelopen jaren heb ik verschillende vintage patroonteken boeken verzameld. De boeken komen uit de jaren 20 - 50 van de vorige eeuw. Ik vind het interessant om te zien hoe de patronen werden getekend. Sommige patronen, zoals de plooirok, zie je elke keer weer terug. Daarnaast hebben de boeken patronen die helemaal passen bij het modebeeld uit die tijd. Al enige tijd wilde ik schrijven over deze boeken, maar ik kwam er maar niet aan toe. Maar nu dus wel.  


Today I want to share a pattern drafting book from the 30s, which is all about coats. Because it won't be long before we're wearing our coats again I thought this book would be perfect as the first book to share with you.

Vandaag wil ik schrijven over een boek uit de jaren 30, die over mantels gaat. Aangezien het niet lang meer duurt voor we onze winterjassen weer dragen, leek dit boek mij perfect om mee te beginnen.


The text in the book is written in French. The pages are beautifully decorated. The first part of the book starts with different pocket designs. 

Het boek is in het Frans geschreven en de pagina's zijn heel mooi versierd. Het eerste deel van het boek bevat verschillende ontwerpend voor zakken.


From there it moves to padding and other tailoring techniques.

Daarna komen het pikeren en andere technieken aan bod.

The next secion shows different kinds of embellishments like applications and...

In het volgende ondereel zijn voorbeelden opgenomen van verschillende decoraties zoals applicaties en ......cording. These are great ways to decorate your coat. I can totally see these embellisments on pockets.

...soutache (het borduren van koord op een kledingstuk). Dit zijn geweldige manieren om je jas te decoreren. Dergelijke versieringen zijn ideaal om bijvoorbeeld een zak mee op te leuken.  


This book contains different examples of sleeve designs which you can use for your coat.

Het boek heeft meerdere mouwontwerpen die je kan gebruiken voor jouw jas.


And the last part excists of actual coat patterns. Below you see some of my favourites:

En het laatste deel bestaat uit verschillende jaspatronen. Hieronder zie je een aantal van mijn favorieten:


I love tailored coats like this one. It's very classy!

Jassen zoals deze zijn favoriet bij mij! 


Another great tailored coat!

En een andere mooie getailleerde jas!


And this trench coat is just perfect!

Deze trench coat is gewoon perfect!

Do you own any vintage pattern drafting books? 

Heb jij vintage patroonteken boeken? 

3.10.13

Holiday

2 comments:
I'm back from my break! We went to the Bavarian Alps (Germany) and it was such a great holiday! Because we went hiking almost every day I haven't dressed up a lot. No fancy clothes, no make up. Just being practical!

Ik ben weer terug van mijn vakantie! We zijn naar de Beierse Alpen in Zuidoost Duitsland geweest en we hebben het erg naar onze zin gehad. Omdat we veel hebben gehiked, was ik vooral praktisch gekleed. Geen jurken, geen make up!

Rauschberg (1671 m)
I just love being into the mountains. Our country doesn't have any mountains so it always feels so special when I'm surrounded with them.

Ik ben graag in de bergen. In Nederland is alles vlak, dus het voelt voor mij altijd extra speciaal om in de bergen te zijn.

The view from Rauschberg
Alas, we don't have pictures from every trip because we had some rainy days and didn't dare to use our camera. We also visited Salzburg during the Rupertikirtag. There was a big market and all the people where dressed up in dirndls and lederhosen. We didn't know about this festivity, but it was nice to join in.
When we went to Berchtesgaden we could see some great oldtimers during the Edelweiß Oldtimer ralley. We didn't know about this ralley, so it was a nice surprise!

Helaas hebben we niet van al onze uitjes foto's kunnen maken vanwege het weer. We hadden aantal regenachtige dagen en daardoor durfden we de camera niet te gebruiken. We zijn ook nog naar Salzburg en Berchtesgaden geweest. In Salzburg waren er festiviteiten i.v.m. Rupertikirtag. Er was een grote markt en de bezoekers waren gekleed in dirndls en lederhosen. Toen we in Berchtesgaden waren werd er een Edelweiss Oldtimer ralley georganiseerd. Ook hier waren we niet van op de hoogte. Het was erg leuk om al die oude auto's te zien!

On our way to the top of the Zinnkopf ( 1227 m)

Bear relaxing after we reached the top of the Zinnkopf
Near our holiday parc was an enormous antique store and of course we had to visit the shop. We didn't buy anything because the prices were sky high, but I surely did see some great things I would love to purchase if I had the money. One of the things I loved was a set of drawings and sketchbooks from an fashion illustrator (student?) from the 40s. It was such a great find, but I couldn't afford the price. 

Do you know that feeling when you find something so beautiful! I don't know how to describe it but it feels like having butterflies in my belly. It's such a great sensation!

Vlakbij het vakantiepark was een enorme antiekwinkel, dus we moesten het wel een bezoekje brengen. We hebben niets gekocht want het was allemaal erg duur, maar er waren zeker mooie dingen. Het mooiste wat ik daar zag was een grote map met illustraties en schetsboeken van een mode illustrator (student?) uit de jaren 40. Het was zo mooi, maar de prijs was te hoog voor mij. 

Ken je dat gevoel als je iets heel moois vindt? Een beetje alsof er vlinders in je buik zitten. Het is altijd zo'n fijn gevoel om iets moois te aanschouwen!

Enjoying the view

I really love this area. The nature and the buildings are beautiful! And the people are very friendly!

Ik ben helemaal weg van dit gebied. De natuur en de gebouwen zijn supermooi! En de mensen zijn erg vriendelijk!

On our way to reach the top of Hochfelln (1674 m)

I'm still adjusting to my daily routine, but I hope to be sewing soon again!

Ik ben nog even aan het omschakelen naar het gewone leven, maar ik hoop snel weer achter de naaimachine te zitten!