31.12.13

When live gets too much

32 comments:
This post will be in English only.

I've doubted if I should write this post. But I feel like sharing this with you.

2013 was a very difficult year for me. A lot of things happened. I got a burn out and lost my job. Alas this wasn't my first time. It happened 3times before. I've been exhausted, stressed out, and had many anxiety attacks. Because it happened so many times a diagnostic research followed after a few appointments with a psychogologist. After a few months I've been diagnosed with PDD-NOS and an anxiety disorder. Last summer treatment started and I hoped things would be better soon. 

This wasn't the case. The last months I felt worse and worse. I had no structure, all there was was chaos. In my home and mostly in my head. I felt depressed and even more exhausted then before. Also the anxiety attacks became worse and worse. 

Last week, just before christmas I collapsed. I wasn't able to take care of myself anymore. Since then I'm staying at my parents place. I started with new medications and I'm suffering from the side effects. Hopefully they will be gone soon. I also get a more intensive treatment in a few weeks.

At this time, blogging is not my highest priority. I'm not sure when I'm back and I'm not reading other blogs as much as I used to. 

So for now I will take a break and focus on my health and treatment. 

I wish you all the best for 2014!

23.12.13

Giveaway Winner!

2 comments:
The winner of the Lutterloh book is.....

Liz!!

Congratulations! Please contact me at anthearetrovintage (at) gmail (dot) com.


12.12.13

Craving for smaller projects

19 comments:
Last summer I started knitting a Fair Isle Cardigan. I must tell you that I'm very happy that it's almost finished now. I have knitted everything, and I'm currently busy weaving all the loose threads into the knitwork. After that I can sew the pieces together and sew on the buttons.

Afgelopen zomer ben ik begonnen met het breien van mijn Fair Isle vest. En ik moet je vertellen dat ik erg blij ben dat hij bijna klaar is. Alle panden zijn gebreid en momenteel ben ik bezig alle loss draadjes weg te werken. Daarna kunnen de panden in elkaar worden gezet en de knopen worden aangenaaid.

The last few weeks, I'm getting a bit tired of this timeconsuming project. On the one hand I love to put this cardigan aside and starting something else. But on the other hand I'm so close now, so it's just better to finish it.

De laatste weken, begon ik het project wel een beetje beu te worden. Aan de ene kant zou ik het breiwerk graag even aan de kant willen leggen en met wat nieuws beginnen. Maar anderzijds, ben ik nu zo dicht bij het einde dat ik eigenlijk even moet doorzetten.

When tucking away the threads (it's not really a task where you have to stay very focussed), my mind wanders off to smaller knitting/crochet projects.
Since I can't you show something finished yet, I thought it would be fun to share some of my favourite smaller projects. I'm quite sure I'm going to start with one or more of them after my cardi is done.

Tijdens het wegwerken van de draadjes (het is beslist geen hogere wiskunde dus ik hoef me niet erg te concentreren), dwalen mijn gedachten af naar andere projecten. 
Omdat ik dus nog niets af heb op dit moment, dacht ik laat ik eens wat van mijn favoriete kleinere projecten zien. Ik ben er vrij zeker van dat ik binnenkort een of twee van deze patronen ga maken, wanneer het vest af is natuurlijk.

Firstly, I love to make my own snoods. It's on my wish list for ages. 

Allereerst, ik wil al heel erg lang mijn eigen haarnetjes haken. Maar ik kom er steeds niet aan toe. 

Free Pattern

And I love to have some winter accessories like the hooded scarf:

En een sjaalmuts/mutssjaal lijkt me ook erg prettig voor in de winter:

Source

And a beret, scarf and/or mittens wouldn't be bad too.

Een baret, sjaal en/of handschoenen zouden ook niet verkeerd zijn.

Source
Or maybe a bonnet and matching mittens:

Of misschien toch een bonnet met bijpassende wanten:

Source

Free pattern here
And what do you think of a 40s crocheted purse?

En wat vind je van een gehaakte tas zoals we die kennen uit de jaren 40?

I'm not sure what I'll be making, but I can tell you I have plenty of inspiration!


Wat ik uiteindelijk ga maken weet ik nu nog niet. Maar ik kan je vertellen dat ik veel inspiratie heb!

What do you like to do (knit/crochet/ecc.) after a big project? Or do you just take a break from it?

Wat doe jij graag (breien/haken/etc.) na een groter project? Of ben je dan toe aan een pauze?

3.12.13

My very first steps into coat making: The modern way

18 comments:
Hi all!
Hallo allemaal!

The last few week I've been working on the coat of my mother in law and I just wanted to share you a little about the progress so far! 

De afgelopen tijd ben ik druk bezig geweest met het naaien van de winterjas voor mijn schoonmoeder. Ik wilde graag een update geven over de voortgang tot nu toe.


I feel a bit ashamed if I tell you I wanted to make this coats over 2 years ago. But it got delayed because of the fire we had last year and the busy job I had at that time. So it feels like big relieve to have this one on the sewing table.

Ik schaam me een beetje als ik toegeef dat ik deze jas eigenlijk 2 jaar geleden al wilde maken. Door de brand die we hadden en een drukke baan was ik er niet aan toegekomen. Het voelt goed om hier eindelijk mee bezig te zijn.

Source
The coat pattern is Burda 7855. This is a modern pattern. Because it's my first coat I ever make I decided to stick to the pattern instructions. Just to get the hang of it.  When I make my own coat(s) I want to apply more traditional techniques like padding.

Het patroon is Burda 7855. Dit is een modern patroon. Omdat dit de eerste jas is die ik maak heb ik besloten om me aan de instructies van het patroon te houden. Met de andere jassen die ik ga maken wil ik meer traditionele technieken gebruiken zoals pikeren.

The satin ribbon is very hard to photograph
We bought a black woolen fabric and I added borders to sleeves and the hem of the coat, made of gobelin fabric. The edges are finished with satin ribbon. 

We hebben een mooie zwarte wol gekocht en voor de banden langs de mouwzoom en jaszoom hebben we gobelin stof gehaald. De banden zijn afgewerkt met satijnband. 

Source
I've been reading 'Tailoring: the classic guide to sewing a perfect jacket' and the book has very good instructions on how to sew a coat. For example: to reduce bulk it's advisable to cut away fabric at the hem line of the coat and sleeves. See below:

Ik ben 'Tailoring: the classic guide to sewing a perfect jacket' aan het lezen en het boek bevat zeer heldere instructies als het om het maken van een jas gaat. Bijvoorbeeld om de zoom minder dik te maken bij de naden is het raadzaam om daar wat stof te weg te knippen. Zie hieronder:


This week I hope to finish the outer coat, and next week I want to start with the lining. Hopefully the coat is finished before christmas :) Wish me luck!

Ik hoop deze week de buitenjas af te maken, zodat ik volgende week met de voering aan de slag kan. Het is de bedoeling dat de jas voor kerstmis klaar is :)   

Have you ever sewed a coat? Do you have any tips or tricks to share with me?

Heb jij al eens een jas gemaakt? En heb je nog tips voor me?

1.12.13

Just in time: My vintage journey

19 comments:
You probably might have read about Joana's fabulous giveaway. Today I will share my entry with you. I'm just in time because the giveaway closes on the 5th of december. So if you want to participate as well, there's stil time!

Waarschijnlijk heb je al gelezen over Joana's geweldige giveaway. Vandaag zal ik mijn deelname met jullie delen. Ik ben gelukkig nog tijd, want de giveaway sluit op 5 december. Dus als je zelf nog mee wilt doen, moet je er snel bij zijn!

To enter you have to write a blogpost about your vintage journey. Which items are inspring you when it comes to vintage? Well, I gave it some thought, and below you can read my list and journey.
Enjoy!

Om mee te doen dien je een blogpost te schrijven over jouw vintage ontdekkingsreis. Welke vintage voorwerpen inspireren jou? Ik heb er over nagedacht, en hieronder kun je mijn lijst en ontdekkingstocht lezen.
Veel plezier!

1. Mary Ashley shirtwaist dressYears ago when I was a student on a tight budget I started buying second hand clothes (thrifting, fleamarkets, marktplaats (Dutch Ebay)) and discovered vintage. It was a great and affordable way to buy clothes and avoid high street shops which I hate. One of my thrifted finds was a shirtwaist dress of Mary Ashley. It's made of the most lovely rayon fabric, a dark red hue covered with flowers. This dress got me into researching older fashions. I wanted more dresses like this and discovered it was very common in the 40s. So there you have it :)a new obsession is born!

Toen ik nog studeerde had ik het financieel gezien niet zo breed en kocht ik dus heel veel kleding tweedehands (kringloopwinkels, vlooienmarkten, marktplaats) en zodoende ben ik vintage kleding gaan ontdekken. Voor mij was het de ideale manier om goedkoop aan unieke kleding te komen, want van een H&M word ik bijvoorbeeld niet erg blij. Een van mijn vondsten is een doorknoopjurk van Laura Ashley. Het is gemaakt van een hele mooie viscose, donkerrood met bloemen. Deze jurk spoorde me aan om oudere periodes te onderzoeken, want ik wilde meer van dit soort jurken. Al snel kwam ik erachter dit type jurk veel voorkwam in de jaren 40. Dus daar heb je het, er ontstond een nieuwe obsessie voor mij :)


2. Het nieuwe handwerk boek (knitting boek)


Years ago, when I first talked about learning how to knit my mother in law gifted me this knitting book. It's from the 70s and has the most lovely Fair Isle knitting patterns. Once again, I delfed into a subject and discovered the world of vintage knitting patterns. It was the start of collection of Dutch knitting patterns from begone times. 

Jaren geleden, toen ik voor het eerst aangaf dat ik wel wilde leren breien, kocht mijn schoonmoeder dit boek voor mij. Het komt uit de jaren 70 en bevat hele mooie Fair Isle breipatronen. Ook hier dook ik er meteen in en ontdekte de wereld van vintage breipatronen. En het was de start van een verzameling van Nederlandse vintage breipatronen.


My first cardigan I ever knitted is from this book:
Het eerste vestje dat ik ooit heb gebreid komt uit dit boek:


3. Online vintage shops

When I was busy writing my master thesis the internet was a great break. I went through websites of many shops and saved all the dresses I loved to my computer (no Pinterest back then) as inspiration for future sewing projects. At that moment I was in a big big sewing hiatus. I think I hadn't sewed for over 4 years, because university was so time consuming.

Toen ik nog druk met mijn afstudeerscriptie bezig was, was het internet een welkome afleiding. Ik speurde verschillende websites van vintage winkels af en alles wat ik mooi vond bewaarde ik op mijn computer (toen was er nog geen Pinterest). De plaatjes waren inspiratie voor toekomstige naaiprojecten. Op dat moment had ik namelijk al een jaar of 4 niet meer genaaid. Ik was erg druk met mijn studie, waardoor ik er niet meer aan toekwam.

4. LutterlohWhat is this list without Lutterloh? I love the books. I was searching for vintage patterns on the internet when I first stumbled on Lutterloh. I guess it was love at first sight. After our first encouter it took a lot of time before I actually owned my very first Lutterloh book. 

The idea of having a complete wardrobe for a family in just one book is fabulous! Also the pattern system is intriguing!

Lutterloh 1941


Wat zou deze lijst zijn zonder Lutterloh? Ik ben gewoon gek op die boeken. Toen ik op zoek was naar vintage naaipatronen kwam ik voor het eerst Lutterloh tegen. Ik denk dat het liefde op het eerste gezicht was. Na onze eerste ontmoeting heeft het wel even geduurd voordat ik zelf een boek had.

Het idee dat je een complete garderobe voor de hele familie in een boek hebt is geweldig! Ook is het patronensysteem erg interessant.

5. My love for everything old in general

University of Groningen

As a child I was always daydreaming about other times. From the Romans to the early 20th century. I was always curious about how love was back then. And of course I loved the costumes and garments. I can't remember how many Sissi dresses I drawed as a kid. 

My favourite subjects during high school were history, sewing and mathematics. Because I had sewing as a subject I also got tought into art history in general and costume history. I loved it! 

After high school I studied fashion and techniques (1 year), history (1 year) and finally archaeology. I got a degree in classical archaeology.

I just love everything old. Buildings, art, clothes, furniture , movies, music, ecc. I don't mind as long as it is old.

I wrote my master thesis about Etruscan funeral rituals


Toen ik een klein meisje was dagdroomde ik altijd over andere tijden. Van de Romeinen tot de vroege 20e eeuw. Ik was heel erg nieuwsgierig naar hoe mensen toen leefden. En vooral de kostuums en kleding vond ik erg interessant. Het was zo fascinerend!

Toen ik op de middelbare school zat waren geschiedenis, naailes and wiskunde mijn lievelings vakken. Toen ik textiele werkvormen als vak koos kreeg ik ook kunstgeschiedenis en kostuumgeschiedenis als vakken erbij. Helemaal geweldig!

Na de middelbare school heb ik mode en techniek (1 jaar), geschiedenis (1 jaar) en archeologie gestudeerd. Uiteindelijk ben ik in de archeologie afgestudeerd. 

Ik vind gewoon alles wat oud is mooi. Gebouwen, kunst, kleding, meubels, films en muziek. Het maakt niet uit, als het maar oud is.

6. Vintage knitwork


I love knitted cardigans. Especially when they have fair isle work, embroidery and are close fitted to the body. No wide tents like you see in the 80s. Once again the older decades are perfect for my favourite knitwork.

Ik ben gek op gebreide vestjes. Vooral wanneer fair isle patronen of borduurwerk bevat. Het liefst hou ik van nauwsluitende vesten en truien. Dus geen wijde jaren 80 truien. Dus ook hier weer zijn de oudere breipatronen ideaal om naar uit te wijken.

7. Wide legged trousers

Me wearing wide legged trousers, my very first knitted cardigan and black broques


When I was at high school I once bought trousers at the men's section of a clothing store. I bought it a few sizes bigger so the trouser legs became extra wide. Everybody thought I was crazy, but I just loved it anyway. Even nowaday I like them very much!

Toen ik nog op de middelbare school zat kocht ik ooit eens een pantalon op de herenafdeling van een kledingwinkel. Ik kocht de broek een paar maten te groot, zodat de broekspijpen extra wijd waren. Iedereen dacht dat ik gek was, maar ik was helemaal blij met mijn broek. Ook nu draag ik nog graag broeken met wijde pijpen.

8. Other blogs

When I first discoverd vintage blogs I spend hours and hours browsing through different blogposts. I got really inspired through other blogs to delve deeper into vintage. Trying to pin curl my hair is one example. 

Toen ik voor het eerst andere vintage blogs ontdekte heb ik uren gespendeerd deze blogs te bekijken. Het heeft me echt geïnspireerd om nog verder in vintage te duiken. Het zelf krullen van mijn haar is hier een voorbeeld van. 

9. Oxford shoes / broques (flat or with a heel)

Source


I love Oxford shoes / broques. I have them both flat or with a heel in different colors.

Ik hou van Oxford schoene en /of brogues. Ik heb ze zowel plat als met een hak in verschillende kleuren.  

Source


10. Coats


I love coats. Especially when they have the right length. In my case I love having the hem at the higth of my knees. I think these kind of coats are really flattering when you wear dresses or skirts and heels. It looks very elegant and classy. A good and well made coat is worth the investment and can be in your wardrobe for a very long time. In my case a coat bears a lot of memories. Like my old coat, I find it so hard to part with because I have it for 8 years. It's been on holidays, daytrips, ecc. I don't know but somehow I got attached to it eventhough it's very badly worn.

Ik ben gek op jassen. Vooral wanneer ze de juiste lengte hebben. In mijn geval heb ik de zoom graag op kniehoogte. Deze jassen zijn in mijn mening erg flatteus bij een jurk of rok en hakken. Het is tijdloos en stijlvol. Een goedgemaakte jas is de investering waard want je kan er jaren mee vooruit. Ook krijgt een jas zijn eigen geschiedenis. Zoals mijn oude winterjas, die heb ik nu 8 jaar. Ik heb hem mee gehad op vakantie, naar uitjes, etc. Op de een of andere manier ben ik er toch wel wat aan gehecht geraakt ook al is die nu wel erg versleten.

Lutterloh 1941
This is my story. I hope you liked reading my list of vintage items which represents my vintage journey. So far I loved reading the other entries! And a special thanks to Joanna for having this giveaway!

Dit is mijn verhaal. Ik hoop dat je het leuk vond om te lezen. Tot nu toe vond ik het erg leuk om de blogposts van de anderen hierover te lezen. En natuurlijk bedankt ik Joanna voor het houden van deze giveaway.