30.4.13

Bestway 1935

19 comments:

Yesterday I finally finished the Bestway 1935 sweater. I got delayed because I suffered from some neck and shoulder injuries earlier this year. That meant I had to slow down a lot with knitting. Luckily it's been better the last couple of weeks, so I could finish the sweater.


Gisteren was het eindelijk zover: ik had eindelijk de Bestway 1935 trui af. Het duurde wat langer omdat ik nogal last had van mijn nek en schouder in het begin van het jaar. Ik kon dus bijna niet meer breien. Gelukkig, gaat het de laatste tijd beter, dus kon ik de trui afmaken.

Knitting this sweater wasn't difficult. Getting proper pictures was a bit harder. I don't know what it was but my hair didn't do, what I wanted it to do. And I took tons of pictures but deleted most of them because I din't like them. I just selected a few which are kind of ok.

Het breien van deze trui was niet erg moeilijk. Fatsoenlijke foto's maken bleek een stuk lastiger. Mijn haar wilde niet zitten en het gros van de foto's die ik maakte vond ik niet goed genoeg.
The knitting pattern is from the 40s. I didn't change a lot. I only made the sweater a bit longer and increased more stitches to get the right bust size.  Unfortunately I hadn't enough yarn to get cuffs on the sleeves. I even bought quite some wool extra, but I don't have anything left at all! It was a close call! I was really scared I didn't have enough to finish the sleeves. They could be a bit longer, but it's ok.

Het breipatroon stamt uit de jaren 40. Ik heb niet veel aan het patroon veranderd. Ik heb de trui alleen wat langer gemaakt en iets meer steken vermeerderd om de goede bovenwijdtemaat te krijgen. Helaas had ik niet genoeg wol over om een omslag aan de mouw te breien. Ik had zelfs extra wol gekocht, maar ik heb helemaal niets meer over! Ik kneep hem wel even op het einden, want ik was bang dat ik niet genoeg meer had voor de mouwen. Ze hadden nog wel ietsje langer gekund, maar het is ok.I tried something new when I was knitting the sleeves. Normally I knit one sleeve and then the 2nd one. This time I knitted both sleeves the same time. If you like to try this, I can recommend this tutorial. 

Deze keer heb ik ook wat nieuws uitgeprobeerd toen ik de mouwen breide. Normaal gesproken brei ik de mouwen na elkaar. Maar nu heb ik ze tegelijkertijd gebreid. Als je dit ook wilt proberen dan kan ik deze uitleg aanbevelen.


The sweater closes with snaps on the left shoulder. I'm not really fond of this kind of closure. I think I like buttons better then snaps. Next time I will knit buttonholes and sew on buttons if I have a similar closure. But you have to try new things, to learn what you like best. 

De trui sluit met drukknopen om de linkerschouder. Ik ben niet erg weg van deze sluiting. Ik denk dat ik knopen mooier vind. Als ik een volgende keer weer een dergelijke sluiting tegenkom maak ik knoopsgaten en zet ik er knopen aan. Het is goed om verschillende dingen te proberen, zodat je weet wat je het mooist vindt.
Now I have to start thinking about my new knitting project. More about that later!

Nu kan ik gaan bedenken wat ik hierna ga breien. Maar daar zal ik later meer over schrijven!

24.4.13

Finished: Vogue 8767

21 comments:
Today I finished a much needed spring dress. The pattern I used is Vogue 8767, a 30s reproduction pattern.  
This sewing project was a real confidence booster for me!


Vandaag was het dan eindelijk zover. Mijn eerste jurk voor de lente is klaar! Ik heb een patroon van Vogue (8767) gebruikt. Dit patroon is een reproductie van een jaren 30 patroon. En ik moet zeggen dit project was zeer goed voor mijn zelfvertrouwen!


Intentionally I wanted to start with my next Lutterloh 1941 sewing project, but I ran out of tracing paper. I buy my tracing paper at a webshop, but they ran out of stock. I have to wait for 3 weeks before I can start. I can buy shitty tracing paper in a fabric store, but I need/want better quality for drafting my patterns. 

Eigenlijk wilde ik beginnen met het tekenen van het patroon voor het Lutterloh 1941 project, maar ik had geen patroontekenpapier meer. Deze bestel ik altijd bij een webwinkel, maar zij hadden helaas niets meer op voorraad. Ik moet dus 3 weken wachten voordat ik weer wat in huis heb. Ik kan natuurlijk dat goedkope papier uit de stoffenwinkel kopen, maar ik werk liever met steviger patroontekenpapier.


Therefore I continued with the 30s Lutterloh dress. Bit I got a bit tired of it, because I'm still not happy with the raglan sleeves. The fit is improving, and I'm getting there, but I'm still not completely satisfied. I really needed to take a break and make another dress, something easy. 

Daarom besloot ik verder te gaan met de Lutterloh jaren 30 jurk. Maar ik werd hem een beetje zat. De raglanmouw is nog steeds niet naar wens, ook al past die nu al een heel stuk beter. Ik moest echt even bezig met wat anders, iets eenvoudigers. 


And I encountered no problems while sewing this dress. Everything went so smooth, I got a bit scared, haha!   I made no alterations to the pattern and I didn't made a muslin this time. I even did my first hand picked zipper. Well I did practice last year during sewing course, but never made a hand picked zipper in a real garment.

En er waren gelukkig geen moeilijkheden bij het maken van de jurk. Alles ging zo goed, dat ik er een beetje angstig van werd, haha! Het patroon heb ik niet aangepast en ik heb deze keer geen proefmodel gemaakt. Het was zelfs de eerste keer voor mij dat ik een rits heb ingeput. Ik heb wel geoefend tijdens naailes vorig jaar, maar nog nooit in een echt kledingstuk gedaan.


I really don't like deadlines when I'm sewing. Especially, when I don't have a lot of time. But I wanted this dress to be finished before saturday, so I can wear it to the birthday party of my inlaws. And I made it, without rushing or stressing. I really stayed focussed and didn't get impatient! 
All in all, I'm very satisfied!

Ik ben meestal niet zo van de deadlines als ik kleding maak. Vooral, als ik weinig tijd heb. Maar ik wilde de jurk graag voor aanstaande zaterdag afhebben, omdat mijn schoonouders dan hun verjaardag vieren. En dat is een mooie gelegenheid om mijn jurk te dragen. En het is dus gelukt, zonder me te haasten of te stressen. Het lukte me om goed geconcentreerd te werken zonder ongeduldig te worden!
Al met al ben ik zeer vertreden!


Which sewing project made you more confident about your sewing skills?

Welk naaiproject heeft jouw zelfvertrouwen vergroot?

16.4.13

Finished: The notorious Simplicity 3688 Trousers

12 comments:
I had this pattern in my stash for a while, but didn't think of using it until the Sew For Victory Sewalong. This pattern was used by a couple of sewalongers and it inspired me of making my own version.

Ik had dit patroon al een tijdje in mijn bezit, maar ik was niet van plan om het patroon snel te gaan gebruiken. Dit veranderde toen ik meedeed aan de Sew For Victory Sewalong. Een aantal deelnemers hadden de broek gemaakt en het inspireerde me om mijn eigen versie te gaan maken.


I'm not really a trousers girl. Most often I wear skirts or dresses. I own a couple of trousers, mainly I use them when I have to work in the garden or in the house. Those I have for more practical reasons. I have one pair of trousers I just love and wear every now and then. I could really use another pair of trousers which I like aesthetically. 

Ik ben niet echt een broekenmeisje. Meestal draag ik rokken of jurken. Ik heb wel een aantal broeken, maar die draag ik voornamelijk als ik in de tuin bezig ben of we aan het klussen zijn in huis. Ik heb een broek die ik echt mooi vind en af en toe draag. Ik kan eigenlijk nog wel een dergelijke broek gebruiken. Een die ik mooi vind en niet alleen handig is. I didn't make any alterations except for making the trouser legs a bit longer. I have really tall legs, so I was afraid that the original pattern would be too short for me. I added like 9 cm. I have to say that I'm really glad with this length.

Ik heb niet veel aan het patroon veranderd, behalve dat de broekspijpen zijn verlengd. Ik heb lange benen, dus ik was bang dat de originele lengte bij mij veel te kort zou zijn. Ik heb dus 9 cm toegevoegd. En ik moet zeggen dat ik erg blij ben met deze lengte.


The pattern is soo easy to construct! The descriptions are clear. The only thing I would change is to start with the zipper instead of being sewn in when the construction is far more progressed.

Het patroon is supermakkelijk! De beschrijving is zeer helder. Ik zou in tegenstelling tot het patroon de rits er eerder inzetten. Nu wordt ie erin gezet als de broek al helemaal in elkaar zit. Het is veel gemakkelijker om met de rits te beginnen.


The blouse I'm wearing is also made by me, it's one of my favourite blouses! 
De blouse is ook door mij gemaakt, en het is een van mijn favoriete blouses die ik heb!I think you're going to see these trousers quite a few times during Me Made May, because they go well with quite a few blouses and cardigans I have!

Ik denk dat je deze broek nog wel een aantal keren gaat zien tijdens Me Made May. De broek kan goed gecombineerd worden met een aantal van mijn blouses en vestjes!

12.4.13

Me Made May 2013

4 comments:
'I, Anthea of Sewing ♥ Vintage ♥ Knitting, sign up as a participant of Me-Made-May '13. I endeavour to wear a selfmade garment at least 3 times a week for the duration of May 2013'As you can read above, I'm joining the Me Made May '13 challenge, hosted by Zoe. It will be the first time! I'm very excited about it!

Ik ga bovenstaande quote niet vertalen, want ik vind het zo knullig in het Nederlands. Maar ik ga dus meedoen aan "Me Made May" georganiseerd door Zoe. Het is de bedoeling dat ik ten minste 3x per week mijn eigen gemaakte kleding ga dragen en dit ga ik op mijn blog bijhouden.

I've been writing my blog for over a year now, but I've been sewing much longer. I always thought to write a blog about some of my favourite sewing projects, but I never come to it.
This challenge would be perfect to share some of my older sewing projects with you! 
I'm thinking about posting weekly updates, but I'm not sure yet. We'll see how it goes!

Ik schrijf deze blog nu iets langer dan een jaar, maar ik maak al langer mijn eigen kleding. Ik had al eens bedacht om over mijn oudere projecten te schrijven, maar het komt er eigenlijk nooit van. Me Made May is ideaal om toch wat aandacht te besteden aan deze kledingstukken.
Ik denk dat ik elke week een update zal plaatsen, maar ik weet het op dit moment nog niet zeker. 
We zullen zien hoe het gaat!

Are you participating?
Doe je ook mee?