27.8.13

Finished: Advance 3483

22 comments:
Yeah! I finished my playsuit ensemble! The weather is still good enough to get some wear out of it. It's so comfortable! I think I will make plenty of different playsuits based on this pattern in the future!

Yeah! Ik ben klaar met alle onderdelen van de playsuit! Het weer is nog steeds warm genoeg deze zomer, dus het belandt niet direct in de kast. En het zit echt zo fijn! Ik denk dat ik nog veel meer playsuits ga maken op basis van dit patroon!


I haven't changed anything in the pattern. But next time I could take in the sideseams a little, because it's a bit on the big side, but luckily still wearable.

Ik heb aan het patroon niets aangepast. De volgende keer kan ik wel de zijnaden iets innemen, omdat hij nu een beetje ruim zit. 


I'm very happy with the result! Also sewing wise I'm quite content. I worked on a very slow pace but I was very focused and it really paid of in the details :)

Ik ben erg blij met het resultaat! Ook wat het naaiwerk betreft ben ik zeer tevreden. Ik heb langzaam en geconcentreerd gewerkt en dat resulteerde in een nette afwerking :)


I enjoy sewing much better without setting deadlines and so on. Sometimes I wish I could work a bit faster, but when I rush I don't feel the same joy when I just taking my time and really use it to relax.

Ik merk ook dat ik veel meer plezier heb in het naaien als ik mezelf geen druk opleg met deadlines en dergelijke. Soms zou ik wel wat sneller willen zijn, maar als ik mezelf opjaag heb ik er veel minder plezier in. Juist mijn tijd nemen zorgt ervoor dat ik echt kan ontspannen als ik aan het naaien ben.


Another nice thing is that all the material I used is from my stash. So I didn't have to shop for notions and such. I could start straight away.

Een leuke bijkomstigheid is dat ik alle materialen al in huis had. Ik hoefde dus niet op zoek naar fournituren en dergelijke. Ik kon meteen aan de slag.


Most of the time when I finish something I have a lot to write about. But I don't really have much to tell this time. Just that I adore this pattern! 

Normaal schrijf ik altijd hele verhalen over mijn naaiprojecten, maar deze keer heb ik eigenlijk niet zoveel te melden. Alleen dat het patroon echt geweldig is!


Yay for playsuits!
Hoeara voor playsuits!

18.8.13

Birthday presents

6 comments:
My birthday is on the 28th of june, but this year I didn't feel like celebrating. But I still received some presents :) My boyfriend teamed up with my parents and in laws and bought me a steam generator. This one arrived on the perfect moment, because my old iron just got some problems. 

Eigenlijk ben ik jarig op 28 juni, maar dit jaar heb ik mijn verjaardag niet gevierd. Toch heb ik nog een aantal cadeaus ontvangen :) Mijn vriend, ouders en schoonouders hebben gezamenlijk een stoomgenerator voor mij gekocht. Het apparaat arriveerde op het juiste moment, want mijn oude stoomstrijkijzer begon net kuren te vertonen.
  

So far it works perfect! With this steam generator you don't have to care about the temperature anymore. If a fabric can be ironed you can start right away without changing the temperature. Another advantage is that I don't have to refill the watertank as often because, the volume of the watertank has a maximum of 2.2 liters. 
And, the system turns off automatically, if you haven't used it for some time. I never ironed/pressed so smooth and fast!

Tot nu toe werkt hij perfect! Het fijne is dat je niet telkens de temperatuur hoeft te regelen. Hij strijkt alle strijkbare stoffen zonder dat je iets hoeft aan te passen. Ook zit er een grote watertank bij, waardoor je niet steeds hoeft bij te vullen. En een ander voordeel is dat hij automatisch uitgaat als je hem enige tijd niet gebruikt. Ik heb nog nooit zo snel en makkelijk gestreken!

Love the blue light, very spacey!

And there was a second gift too! I wanted a tailor board for a long time. But they are very expensive in the Netherlands. Luckily, we found one Etsy (US seller) for just a fraction of the Dutch price. Alas, we had to pay the turnover tax. But stil it's way cheaper then when I bought one here.

En er was een tweede cadeau! Ik wilde al heel lang een persplank, maar in Nederland zijn ze heel erg duur. Gelukkig vonden we een op Etsy (Amerika) voor slechts een fractie van prijs. Ook al moesten we omzetbelasting betalen het was nog steeds vele malen goedkoper. 


The tailor board will be of great use when I'm sewing the coats this fall!

De persplank zal waarschijnlijk veel worden gebruikt als ik binnenkort met de jassen aan de slag ga!

 

15.8.13

Another sewing update

16 comments:
Since my last post I've been working on both the Lutterloh dress pattern/muslin and the playsuit. Because I made quite some progress, I thought I would give you another sewing update.

Sinds mijn vorige post heb ik gewerkt aan zowel het patroon van de Lutterloh jurk/proefmodel als de playsuit. Omdat ik redelijk heb kunnen doorwerken, wilde ik nog een update geven over deze projecten.


Let's start with the playsuit. It consists of 3 pieces, so far I've almost finished the top and the shorts. There is only some hand sewing left on both pieces. 

Als eerste de playsuit. De playsuit bestaat uit 3 onderdelen, en tot nu toe ben ik bijna klaar met het topje en het broekje. Het enige wat nog moet gebeuren is de afwerking en dat moet met de hand gebeuren.


I already prepared (tracing, adding length) the patterns of the skirt. Tomorrow I will cut out the fabric of the skirt and start sewing. Hopefully I can show some pictures of the finished garments next week!

De rokpatronen zijn voorbereid (overgetrokken en verlengd). Morgen wil ik alles uit gaan knippen en beginnen met het naaien van de rok. Hopelijk kan ik volgende week wat foto's van het eindresultaat tonen!

Left sleeve: version 1, Right sleeve: version 2
In my previous post I blogged about some alterations I wanted to make to improve the pattern of the Lutterloh dress. I managed to make all the alterations and I added to skirt to the bodice. 
There are only a few minor alterations I want to make and then it's time to start actually sewing the dress.

In mijn vorige bericht schreef ik over een aantal aanpassingen die ik wilde maken aan het patroon van de Lutterloh jurk. Het is gelukt om dit aan te passen en ik heb nu ook de rok aan het lijfje bevestigd. Er zijn nog een paar kleine dingetjes die ik wil aanpassen en dan wordt het tijd om  met de 'echte' jurk aan de slag te gaan.

Alterations I want to make:
- The band of fabric below the puffed sleeve is a bit too small; I want to expand the heigth
- Take in the waist and hips a little (I lost some weight and I thought the amount ease would still be fine, but in the end I think taking it in will make the dress fit me better)

Aanpassingen die ik wil gaan doen:
- De band aan de onderzijde van de mouw is een beetje te smal; deze wil ik verbreden
- Innemen van de zijnaden (Ik ben wat afgevallen en ik dacht dat het wel mee zou vallen, maar de jurk zit nu wel erg ruim)I have this soft pink floral fabric in my stash and I think it's perfect for the dress. Because it's a thin cotton fabric I want to line the dress. 


Ik heb nog een mooi bloemenstofje in mijn lappenkast liggen en ik denk dat het perfect is voor de jurk. Omdat het stofje wel wat dun is wil ik een voering maken voor de jurk. 

It's been a while since I finished my last sewing project and it feels good to see finally some progress!

Het is een tijdje geleden dat ik weer iets af had en het voelt goed om eindelijk weer wat voortgang te zien!

4.8.13

It's time for an update

16 comments:
I haven't been much online lately. I also haven't spent much time in my sewing room. It was way too hot and I also was suffering from pretty heavy side affects of my new medication. But since yesterday I'm feeling better. With a fan in my sewing room and only spending time there in the morning it is kind of doable. This way I was able to work a bit on a few sewing projects. Luckily the weather is changing next week, with milder temperatures.

Ik ben niet veel online geweest de afgelopen tijd. En ook heb ik weinig achter de naaimachine gezeten. Het was veel te warm en ik had nogal last van de bijwerkingen van mijn nieuwe medicijnen. Sinds gisteren voel ik me gelukkig weer wat beter. Het is in mijn hobbykamer 's ochtends nog wel te doen en een ventilator doet ook een hoop goed. Dus ik ben weer rustig aan begonnen met een paar projecten. Gelukkig wordt het binnenkort wat koeler.So, what have I been doing? First I still haven't found any lace or fabric suitable for the blouse I wrote about in my last blogpost. Therefore I picked up another project from my sewing list. It's the Lutterloh dress. I drafted the pattern and made a muslin of the bodice. There are a couple of issues I have to take care of:

- neckline too thight
- sleeve is too long and too wide and has too many gathers at the lower part
- yoke too wide around my waist

Waar ben ik mee bezig geweest? Als eerste heb ik nog steeds niet geschikte stof en/of kant gevonden voor mijn blouse uit mijn vorige post. Daarom ben ik met wat anders van mijn lijstje van start gegaan. Ik ben begonnen met de Lutterloh jurk. Ik heb het patroon getekend en ik heb een proefmodel van het lijfje gemaakt. Er zijn een aantal punten die ik wil veranderen:

- de hals zit te strak
- de mouw is te wijd te lang en heeft teveel plooitjes
- tussenstuk zit te los om mijn tailleThis means I have to alter the neckline and draft a new collar. I also need to draft a new sleeve pattern.
I hope I can fix the yoke with the current pattern. Otherwise I have to draft a new yoke and a skirt pattern. When I finished drafting the yoke and skirt, I realised I could do things better in another way. But I wanted to test if this would work as well. Let's see if I can make it work.

Dit betekent dat ik de halslijn moet aanpassen en een nieuwe kraag moet tekenen. Ook moet er een nieuw patroon van de mouw komen. Ik hoop dat ik het 'probleem' met het tussenstuk kan oplossen. Anders moet ik een nieuw rokpatroon en een nieuw tussenstuk tekenen. Toen ik bijna klaar was met de patronen, bedacht ik me dat er een betere manier was. Maar ik wilde kijken of dit ook werkte. We zullen zien of ik er wat van kan maken.And there is also a project which wasn't on my list. I came across the image of the pattern envelope when I was looking on Pinterest. It's a 3 piece playsuit (Advance 3483).
I know they can be quite expensive, but I loved it so much I couldn't resist clicking on the picture to get to the source. It was listed in an Etsy shop. I saw it wasn't sold yet, that it was reasonable priced and it was in my size! Yay for me! I bought it straight away!

En er is ook een project dat niet op mijn lijstje stond. I kwam de afbeelding van het patroon op Pinterest tegen. Het gaat om een patroon van een driedelige playsuit (Advance 3483). Dit soort patronen kunnen vrij prijzig zijn, maar ik kon de verleiding niet weerstaan en klikte op het plaatje om bij de bron te komen. Het patroon werd aangeboden in een Etsy winkel. Het was nog niet verkocht, de prijs was goed en het patroon was in mijn maat! Jeej, voor mij! Ik heb het patroon meteen gekocht!

Source

Too bad I didn't found this pattern earlier, because with the current  temperatures I would have lots of wear out of it.

Jammer dat ik het patroon niet eerder tegenkwam, want met het huidige weer had ik het vaak kunnen dragen.

I started with the top, next will be the shorts and the skirt will be last. I can't wait to show this cute outfit when it's all finished! 

Ik ben begonnen met het topje, daarna wil ik het broekje maken en als laatste is de rok aan de beurt. Ik kan niet wachten tot het klaar is!